Ansattinformasjon

Øystein Aas

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 Telefon: +47 934 66 710
 E-post: oystein.aas@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Bred forskningsmessig og forvaltningmessig erfaring fra naturforvaltning i Norge (spes. friluftsliv, lakseforvaltning, fiskeforvaltning, jakt, turisme/rekreasjon, konsekvensutredning og evaluering).
  • Velutviklet kontaktnett innen norsk naturforvaltning og internasjonale faglige organisasjoner som arbeider med villaks og fritidsfiske
  • Erfaring med administrasjon og utførelse av forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Bred erfaring med journalistisk og populærfaglig behandling og skriving om temaer innen naturforvaltning.

Publikasjoner: