Ansattinformasjon

Odd Inge Vistad

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 709
 E-post: odd.inge.vistad@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Kunnskapsområde

Friluftsliv og utmarksbruk, brukar- og lokalsamfunnsundersøkingar, menneske-miljø studiar, nasjonalparkforvaltning, slitasje-, overvakings- og tolegrensestudiar, natur- og kulturbasert reiseliv, kulturlandskapsanalysar, konsekvensutgreiingar.

Nøkkelkvalifikasjoner

Studies of environmental perception. Recreational impacts, monitoring, carrying capacity, limits of acceptable change. Establishment and management of national parks. Outdoor recreation. Resource based tourism. Environmental Impact Assessment, and Evaluation. Access rights. Integrated resource management. Studies of local communities and local participation in planning processes. Studies of cultural landscapes and heritage.

Publikasjoner: