Ansattinformasjon

Margrete Skår

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 992 27 584
 E-post: margrete.skar@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Kunnskapsområde

Samfunnsvitenskap. Samfunnsgeografi, sosialantrolpologi.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Samfunnsforsking, spesielt innenfor temaet menneske-natur relasjoner og friluftsliv i hverdagslige kontekster
  • Fenomenologi
  • Kvalitative metoder, 'walking interviews'
  • Menneskers erfaringer med bruk av nærmiljønatur: opplevd og faktisk tilgjengelighet, barrierer for bruk, betydning av nærmiljønatur
  • Miljømessige og sosio-kulturelt sensitive temaer: motorisert ferdsel, tilgjengelighet til strandsona
  • Miljøforvaltning og planlegging; prosesser, policy og implementering
  • Design og gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelser
  • Prosjektstyring (design, finansiering, planlegging og administrasjon)
  • Ledelse av forskningsprosjekt og forskningsgrupper

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Margrete Skår