Ansattinformasjon

Norunn Sæther Myklebust

Stilling:    Administrerende direktør

 Telefon: +47 930 24 633
 E-post: norunn.myklebust@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Nøkkelkvalifikasjoner

Ledelse, forskningsstrategisk arbeid, administrasjon, naturforvaltning.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Norunn Sæther Myklebust