Ansattinformasjon

Kjetil Olstad

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 971 20 965
 E-post: kjetil.olstad@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Kunnskapsområde

Taksonomi og systematikk i slekten Gyrodactylus generelt og økologi hos Gyrodactylus salaris spesielt. Kjemisk behandling som tiltak for utryddelse av G. salaris. Generell økologi hos ferskvannsfisk og laks.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Kjetil Olstad