Ansattinformasjon

Lise Tingstad

Stilling:    Forsker

 ResearchGate  
 Telefon: 909 90 942
 E-post: lise.tingstad@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Bevaringsbiologi

Planteøkologi

Biodiversitet

Rødlista og rødlistede arter

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Lise Tingstad