Ansattinformasjon

Hogne Øian

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 406 06 317
 E-post: hogne.oian@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Publikasjoner: