Ansattinformasjon

Martin Arne Svenning

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 725
 E-post: martin.svenning@nina.no
 Arbeidssted:  Tromsø

Kunnskapsområde
Populasjonsøkologi og livshistorie hos innlandsfisk og anadrom laksefisk. Predasjon/kannibalisme, beskatning, biomanipuleringer.

Nøkkelkvalifikasjoner
Hoveddelen av aktiviteten er relatert til økologi og livshistorie hos resident og anandrom laksefisk, og knyttet nært opp mot forvaltning. God felterfaring, spesielt i arktiske strøk (Svalbard, Nord-Norge og Nord-Vest Russland). Forskningsaktiviteten involverer en kombinasjon av feltinnsamling, bearbeiding i laboratorium og teoretiske/statistiske analyser.

Publikasjoner: