Ansattinformasjon

Ingunn Tombre

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 723
 E-post: ingunn.tombre@nina.no
 Arbeidssted:  Tromsø

Nøkkelkvalifikasjoner

Gjess, adferds- og populasjonsøkologi, reproduksjonsløkologi, landbrukskonflikter, gåsejakt, effekter av beiting på innmark, bestandsovervåking, adaptive medforvaltningsprosesser, forvaltningsplaner, effekter av klimaendringer, tundraøkologi

Publikasjoner: