Ansattinformasjon

Kontakt

Torkild Tveraa

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 934 66 722
 E-post: torkild.tveraa@nina.no
 Arbeidssted:  Tromsø

Kunnskapsområde
Populasjonsdynamikk, demografi, livshistoriestrategi, overvåking, rovdyr byttedyrinteraksjoner, sjøfugl, rein.

Nøkkelkvalifikasjoner
Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Torkild Tveraa

Bestillngsskjema_MaurINorge