Ansattinformasjon

Torkild Tveraa

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 722
 E-post: torkild.tveraa@nina.no
 Arbeidssted:  Tromsø

Kunnskapsområde

Populasjonsdynamikk, demografi, livshistoriestrategi, overvåking, rovdyr byttedyrinteraksjoner, sjøfugl, rein.

Nøkkelkvalifikasjoner

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Torkild Tveraa