Ansattinformasjon

Siri Lie Olsen

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 458 54 973
 E-post: Siri.Lie.Olsen@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Jeg er først og fremst planteøkolog og forsker på effekter av ulike former for menneskelig aktivitet, inkludert klimaendringer, fremmede arter og arealbruksendringer, på biologisk mangfold. Jeg studerer effekter både på den enkelte plante, plantepopulasjoner og hele plantesamfunn, samt på samspillet mellom planter og dyr. Jeg jobber hovedsakelig i fjell-økosystemer, men også i skog og kulturlandskap.

Nøkkelkvalifikasjoner

Planteøkologi, populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, samspill mellom arter, klimaendringer, fremmede arter, arealbruksendring, biologisk mangfold, fjell, skog, kulturlandskap

Publikasjoner: