Ansattinformasjon

Inga Elise Bruteig

Stilling:    Forskningsdirektør

 Telefon: +47 936 58 999
 E-post: inga.bruteig@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Kunnskapsområde

Forskingsdirektør i NINA, med ansvar for overordna, tverrgåande satsingar

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Forskingsleiing
  • Organisasjon
  • Biologisk mangfald
  • Miljøovervaking
  • Klimaeffektar på naturmiljø
  • Internasjonalt miljøsamarbeid
  • Framande artar, trua artar
  • Epifyttisk lav

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Inga Elise Bruteig