CV

Olav Strand

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 948 25 002
 E-post: olav.strand@nina.no
 Arbeidssted: Terrestrial ecology

Kunnskapsområde

Fjelløkologi, populasjonsøkologi, beiteøkologi, predasjon, bevaringsøkologi, pattedyr, rein, fjellrev.

Utdanning
  • 1993: Cand. Scient. thesis at the University of Trondheim, entitled: Effects of body-size, age and fat depositions on foetal sex ratios in wild reindeer.
  • 1991: Cand. Mag. at the University of Trondheim.
  • 1983: Technical education in agriculture.

Arbeidserfaring
  • 1997-Present: Full-time employment as research ecologist at NINA.
  • 1994-1997: Full-time employment as project leader at NINA.
  • 1986-1994: Part time employment as technician at NINA.
  • 1985-1986: Civil service at the Directorate for Nature management, working with large carnivores.
  • 1981-1983: Technician at the agricultural university at Ås NLH.

Språkkunnskaper

Norwegian and English

Internasjonale arbeidsforhold

Norway, Spitsbergen and Siberia

Publikasjoner: