CV

Eli Kvingedal

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 943 32 314
 E-post: eli.kvingedal@nina.no
 Arbeidssted: Salmonid fishes

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Evolusjonsøkologi
 • Populasjonsøkologi
 • Laks og ørrets biologi

Utdanning
 • 2004 - 2010: PhD studium, NTNU
 • 1994 - 1998: Hovedfagsstudium i terrestrisk økologi, NTNU
 • 1987 - 1992: Sivilingeniør-studium, NTH

Arbeidserfaring
 • April 2010 - dd: Forsker II og Post doc, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Okt. 2004 - April 2010: Stipendiat, NINA
 • 2004: Redaksjonelt arbeid, GeoPublishing AS
 • 2001 - 2002: Konsulentoppdrag, Statistisk Sentralbyrå
 • 1999 - 2000: Vikariat, Statistisk Sentralbyrå
 • 1998: Feltassistent og kollokvieleder, NTNU og diverse arbeidsoppdrag knyttet til prosjekter ved NINA
 • 1992 - 1993: Sivilingeniør, Norsk Elektro Optikk AS

Kurs mm

• 1998: Miljørett, NTNU • 1997: Kurs og workshop i evolusjonær økologi, Jyväskylä International Summerschool • 1995: Kurs i biostatistikk og GIS, NTNU

Språkkunnskaper

Engelsk muntlig og skriftlig. Noe tysk muntlig og skriftlig.

Publikasjoner: