CV

Gunnbjørn Bremset

Stilling:    Forsker

 Telefon: 464 74 177
 E-post: gunnbjorn.bremset@nina.no
 Arbeidssted: Aquatic biodiversity

Nøkkelkvalifikasjoner

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk

Utdanning
 • 1999: Dr. scient, NTNU
 • 1991: Pedagogisk seminar, Universitetet i Tr.heim
 • 1990: Cand. scient, Universitetet i Trondheim
 • 1989: Cand. mag, Universitetet i Trondheim

Arbeidserfaring
 • Sept. 2005 - des. 2005 og juni 2006 - mars 2007: Miljørådgiver, Sweco Grøner
 • April 2001 - mai 2006: Rådgiver, Direktoratet for naturforvaltning (DN)
 • Aug. 1998 - Mars 2001: Førstekonsulent, DN
 • Nov. 1997 - feb. 1998: Førstekonsulent, FM i Nordland
 • Juni 1993 - sept. 1997: Universitetsstipendiat, NTNU
 • Juli 1990 - mai 1993: Avdelingsingeniør, NINA
 • Høstene 1987 - 1992: Korttidsengasjement, DN

Kurs mm

- Dykkerkurs CMAS ** (1985)

- Kurs i forsøksdyrlære (1995)

Språkkunnskaper

Nynorsk og bokmål

Nordsamisk

Engelsk

Tysk

Publikasjoner: