CV

Elisabet Forsgren

Stilling:    Spesialrådgiver

 Telefon: +47 918 97 532
 E-post: elisabet.forsgren@nina.no
 Arbeidssted: Adm

Kunnskapsområde

Atferdsøkologi, reproduksjonsøkologi, marine fisker (kutlingfisker, korallrevsfisk), havforsuring, klimaendringer, fremmede arter

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Dyrs atferd, reproduksjon og evolusjon
 • Risikovurdering av fremmede arter (fisk)
 • Effekter av klimaendringer og havforsuring
 • Eksperimentdesign
 • Akvarieeksperimenter og feltundersøkelser i kystnær marin miljø
 • Prosjektledelse
 • Studentveiledning og undervisning
 • Kvalitetsledelse

Utdanning
 • PhD (fil. dr) in Animal Ecology, Dept. of Zoology, Uppsala University (1995)
 • Bachelor of Science (fil. kand), in Biology, Uppsala University (1988)

Arbeidserfaring
 • Present position:

Senior Research Scientist, Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

 • 2013-2015: Adjunct Professor (20%), Dept. of Biology, Norwegian university for science and technology (NTNU)
 • 2004 - 2007: Research scientist (funded by Research Council of Norway), Dept of Biology, NTNU, Trondheim
 • 1997 - 2004: Associate professor in Marine Zoology at Dept. of Marine Ecology, Göteborg University
 • 1996 - 1997: Post doctorate fellow at Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Unidade de Investigação em Eco- Etologia, Lisbon, Portugal (funded by EU / TMR)
 • 1992 - 1995: PhD fellowship (doktorandtjänst) at Dept. of Zoology, Uppsala University
 • 1991 - 1992: PhD fellowship (utbildningsbidrag), Dept. of Zoology, Uppsala University
 • 1991 - 1995: Assistant teacher 10-20% (120-240 hours / year), Biology Education Centre, UppsalaUniversity

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

• 2005 - 2007: Board member (programstyret) of the marine/coastal zone research program 'Havet og kysten', TheResearch Council of Norway • 2004: Planning committee for the new marine/coastal zone research program 'Havet og kysten', The Research Council of Norway • 2003 - 2004: Member, Evaluation committee, Ecology & Systematics, Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) • 2003 - 2004: Leader of the 'Aquatic biology committe' at the Dept. of Biology, NTNU, appointed by the head of the Dept. to implement the strategy plan • Administrator and responsible teacher for several courses at Göteborg University (GU) and NTNU, as well as responsible for the masters education at GU • 1997 - 2004: Senior staff member at KMRS actively taking part in meetings, planning and commissions related to the activities at the station • 2000 - 2001: Elected union representative (SACO), The Board of Kristineberg Marine Research Station (KMRS) • 1989 - 1995: Elected PhD student representative in several boards during at Uppsala Univerity