CV

Torbjørn Forseth

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 926 43 437
 E-post: torbjorn.forseth@nina.no
 Arbeidssted: Aquatic biodiversity

Kunnskapsområde

Laks og innlandsfisk. Effekter av vassdragsreguleringer , kunnskapsgrunnlag for lakseforvaltning (nasjonalt og lokalt), klimaeffekter, livshistorie og evolusjon, forurensningsøkologi inklusive radioaktivitet

Nøkkelkvalifikasjoner

Salmonid ecology and management (leader of Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon Management in Norway), regulated rivers, life history, evolutionary biology (thermal adaptation, character displacement) and functional biodiversity, bioenergetics, climate change, environmental pollution (radioactivity, acid rain), and research administration (two years as Research Director, two years as Assisting Research Director and one year as Research Coordinator)

Utdanning

1994: Dr. scient. (PhD), Zoology (Freshwater Biology) at the Zoological Institute, University of Trondheim. 1989: Cand. scient. (M.Sc.), Zoology (Freshwater Biology) at the Zoological Institute, University of Trondheim. 1987: Cand. mag. (BSc), University of Trondheim

Språkkunnskaper

Norwegian (Scandinavian), English, some German