CV

Peder Fiske

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 733
 E-post: peder.fiske@nina.no
 Arbeidssted: Salmonid fishes

Nøkkelkvalifikasjoner

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis, Salmon biology

Utdanning

Dr. scient. (PhD) Department of Zoology, Trondheim University

Arbeidserfaring

1.10.1998 - present: NINA 1998: Norwegian University for Science and Technology (NTNU) and Uppsala University. 1997: NINA 1994-1996: Post-doc project, Norwegian Research Council (NFR), NTNU and Uppsala University. 1991-1993: PhD project, Norwegian Research Council (NTNU) 1990-1998: Teaching, Department of Zoology, Norwegian University for Science and Technology 1985 - 1989: Field work, NINA

Språkkunnskaper

Norwegian, English (fluent), German (poor)

Internasjonale arbeidsforhold

Norway and Sweden

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

American Society of Naturalists 1994- Association for the Study of Animal Behaviour 1993-1996 Norsk Biologforening (BIO) 1996- International Society for Behavioral Ecology 1992- Norsk Ornitologisk Forening 1977- Norsk Entomologisk Forening 1985- Society for the Study of Evolution 1992-

Publikasjoner: