CV

Frank Ole Hanssen

Stilling:    Overingeniør-IT

 Telefon: +47 959 24 423
 E-post: frank.hanssen@nina.no
 Arbeidssted: Adm/IT development

Kunnskapsområde

Internasjonal prosjektledelse, innovasjon, GIS (romlig analyse og modellering), digital kartografi, fjernmåling, lokalisering og rutevalg av fornybar energiproduksjon og overføringsnett, dialog, målstyring og konfliktreduksjon, landskapsøkologi, landskapsmetrikk, multi kriterie analyse, vitenskapelig publisering, formidling, bistand (kapasitetsbygging innen GIS og biodiversitets informatikk) og forskningsinfrastruktur.

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Fagområder: Kartografi, GIS og Fjernmåling
 • Kjernekompetanse: Verktøyutvikling, analyser, modellering og geoprosessering (ESRI ArcGIS og ENVI).
 • Administrasjon: Koordinering, brukerstøtte, rådgivning, strategiarbeid, Norge Digitalt
 • Forskning og utredning: Vindkraft, miljødesign, arealplanlegging, termikk, landskapsøkologi, landslapsmetrikk, geomorfologi, økosystemtjenester, grønn infrastruktur.
 • Prosjektportefølje:
  • Bird-friendly design of power lines (BirdPOL)
  • Environmental design and siting of wind power plants and power-lines (ConSite, INTACT)
  • Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts (WindLand)
  • Prediction of high-risk areas for the invasive black-mouthed goby
  • Green Infrastructures and Ecosystem Services in urban spatial planning (IMAGINE)
  • LIDAR-based tree segmentation and tree canopy volume estimation (URBAN EEA)

Utdanning

1989-95 NTNU:

 • Cand. mag med biologi, geografi, kartografi og miljøforvaltning
 • Hovedfagseksamen i geografisk vitenskapsteori
 • Tilleggsutdanning innen GIS og fjernanalyse på hovedfagsnivå

1988-89: Verneplikt i den Norske Hær

1984-1988: Videregående skole

Arbeidserfaring

Stillinger:

2006 - til dd: GIS koordinator og Senior GIS Analyst i NINA (100 % fast stilling)

2001 - 2005: GIS- Rådgiver for Fylkesmannen i Sør- Trøndelag (100 % fast stilling)

1999 - 2001: Avdelingsingeniør ved Statens kartverk (100 % fast stilling)

1996 - 2000: Lærer i GIS og Kartografi ved Narvik videregående skole (100 % midlertidig stilling)

1998 - 1988: Lærer i GIS ved Høgskolen i Narvik (midlertidig deltidsstilling)

1991 - 1995: Studentassistent/forskningsassistent ved Institutt for Geografi, NTNU (midlertidig deltidsstilling)

Prosjekterfaring (større prosjekter):

Topopgrafisk kartlegging (GEOVEKST), utvikling av den norske matrikkelen, dataforvaltning, undervisning, kystsoneplanlegging (HASUT), kapasitetsbygging (IPBES), utvikling av forskningsverktøy og portaler (SISCAL, BIRDWIND, OPTIPOL, INTACT, PPS-Arctic, GISLINK, SEAPOP, Dyreposisjoner, FUNCITREE), forskningsinfrastruktur (LifeWatch, EUBON og LTER), romlig modellering og GIS- analyser generelt.

Ledererfaring:

Koordinering av NINAs GIS- satsing:

 • Oppfølging av nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Deltagelse i Norge Digitalt
 • Rådgivning, opplæring og veiledning av forskere
 • Strategiarbeid
 • Teknologiutvikling

Generell ledererfaring fra FoU-prosjekter (GEOVEKST, BIRDWIND, OPTIPOL & INTACT):

 • Internasjonal nettverksbygging
 • Internasjonal formidling
 • Utvikle søknader om finansiering
 • Ansvar for rapportering
 • Koordinering og prosjektgjennomføring
 • Lede det tekniske utviklingsarbeidet innen GIS

Koordinering av Norges deltagelse i det europeiske samarbeidet om forskningsinfrastruktur (ESFRI LifeWatch):

 • Internasjonal nettverksbygging
 • Internasjonal formidling
 • Utvikle søknader
 • Ansvar for rapportering
 • Koordinering av norsk LifeWatch forprosjekt
 • Koordinering av nordisk LifeWatch forprosjekt
 • Deltager i europeisk LifeWatch forprosjekt
 • Observatør i LifeWatch ERIC styringsgruppe

Koordinering av Norges deltagelse i det internasjonale samarbeidet om overvåkningsdata (LTER- Long Term Ecological monitoring and Research network):

 • Internasjonal nettverksbygging
 • Internasjonal formidling
 • Utvikle søknader
 • Ansvar for rapportering
 • Etablering og koordinering av nasjonalt konsortium
 • Søknad om opptak i det internasjonale LTER
 • Medlem i LTER Europe

Koordinering av det norsk-indiske samarbeidet om kapasitetsbygging innenfor biodiversitetsinformatikk knyttet opp mot IPBES:

 • Internasjonalt samarbeid, etablering og koordinering av prosjektkonsortium (India, Sør-Afrika, Danmark og Norge)
 • Samarbeid med the Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
 • Internasjonal formidling
 • Utvikle søknader
 • Ansvar for rapportering

Generell erfaring med rådgivning og veliledning fra tidligere stillinger (inkludert veiledning av masterstudenter og sensoroppdrag på masteroppgaver)

Lærererfaring fra videregående og høgskole

Lagleder fra den Norske Hæren (korporals grad)

Kurs mm

Tekniske kurs:

GIS og fjernmålings kurs ved ESRI, Geodata, Excelis, Avinet, TerraNor, NTNU og Statens kartverk (ArcGIS, ArcIMS, ArcGIS Server, ENVI, ERDAS, QGIS, Grass, Saga, Adaptive web-klient, Mapserver, PostGIS, FYSAK, Gemini, PumaTech, Standardisering (SOSI, ISO, INSPIRE)

Andre kurs:

Data paper workshop (GBIF Norge og GBIF Belgia).

Kurs i Aksjeloven for Styremedlemmer (Styreforeningen)

Forberedelse for Sentinel 2 i Europe (Norsk romsenter)

Hvordan skrive en konkurransedyktig søknad til H2020 (Norges Forskningsråd)

EU Læringsprogram fpr realisering og forvaltning av internasjonal forskningsinfrastruktur (RAMIRI)

Modelling Patterns and Dynamics of Species Occurence (NordForsk)

Sommerskole i digital kartografi ved Helsinki University of Technology

Språkurs i russisk ved Folkeuniversitetet

PADI Open Water Scuba Diver dykkekurs

Språkkunnskaper
 • Norsk (morsmål)
 • Engelsk (profesjonelle ferdigheter)
 • Tysk (begrensede ferdigheter)
 • Russisk (Elementære ferdigheter)

Internasjonale arbeidsforhold

De nordiske landene, Litauen, Tyskland, Frakrike, Hellas, Italia, Portugal, Spania, Nederland, Belgia, USA, India og Chile.

Konferansebidrag

2014

 • Presentasjoner på Den Norske Ambassade i India, New Dehli, India
 • Presentasjon om norsk og nordisk LifeWatch på LifeWatch Europe Stakeholder Board meeting på Kreta, Hellas.
 • Presentation at Laboratory of Avian Ecology, Nature Research Centre, Vilnius, Litauen
 • Presentasjon på Vindenergi seminaret «Blowin in the wind", Oslo
 • Presentasjon på CEDREN, Trondheim, Norge

2013

 • Stand på FN sin Biodiversitetskonferanse, Trondheim, Norway
 • Presentasjon på Geospatial world forum i Rotterdam, Nederland
 • Presentasjon på CEDREN, Trondheim, Norge
 • Presentasjon på Statoil hovedkvarter, Oslo, Norge
 • Presentasjon på the European Incoherent Scatter Scientific Association (EISCAT), Kiruna, Sweden
 • Presentation at the Nordic Infrastructure Conference, NordForsk, Stockholm, Sweden

2012

 • Presentasjon på den Europiske ESRI konferanse i Oslo, Norge
 • Presentasjon og poster på "the Symposium on Environmental Concerns in Rights-of-Way Management", Phoenix, Arizona
 • Presentasjon og poster på "the Conference of the International Association for Impact Assessment (IAIA)" i Porto, Portugal
 • Poster på the “IPY 2012 Conference: From knowledge to action" i Montréal, Canada, 22-27 april 2012.
 • Presentasjon på CEDREN, Trondheim, Norge

2011

 • Presentasjon på "the India International Center" i New Dehli og "Wildlife Institute of India" i Dehradun, India
 • 3 Postere på "the Conference on wind energy and wildlife impacts", Trondheim, Norway
 • Presentasjon på CEDREN, Trondheim, Norge

2010

 • Presentasjon på "the Bureau Waardenburg" i Coulemburg, Nederland
 • Poster på "the conference on renewable energy" i Yokohama, Japan

 • Presentasjon på CEDREN, Trondheim, Norge

 • Presentasjon på Asplan Viak Internett sitt brukerforum, Trondheim, Norge

2008

 • Presentation på Nasjonal Open Source GIS Conference, Oslo, Norway

2004

 • Presentasjon på "the European Commission, Environment Directorate-General" i Brussel, Belgia
 • Presentasjon på "the Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)" i Paris, Frankrike

2003

 • Presentasjon på "Informus GMBH" i Berlin, Tyskland

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

2015-d.d.: Vara styremedlem (ansattrepresentatnt) i styre for NINA

2001-2005: Plasstillitsvalgt for Samfunnsviterne hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

1997-1999: Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Narvik Videregående Skole

Publikasjoner: