CV

Bård Gunnar Stokke

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate    ORCID  
 Telefon: +47 467 83 009
 E-post: bard.stokke@nina.no
 Arbeidssted: Terrestrial ecology

Kunnskapsområde
 • Fornybar energi
 • Kraftledninger
 • Vindkraft
 • Vindturbiner
 • Fugleradar
 • Svalbard
 • Fremmede arter
 • Ferdsel
 • Verneområder
 • Fugler

Nøkkelkvalifikasjoner

Evolusjonærbiologi, atferdsøkologi, bevaringsbiologi og fugl (ornitologi). Stokke arbeider med problemstillinger knyttet til fornybar energi, fremmede arter, ferdsel i verneområder og tilpasninger hos arktiske spurvefugler

Utdanning
 • Dr. scient. (PhD) i evolusjonærbiologi - Institutt for biologi, NTNU, 1998-2001
 • Cand. scient. (MSc) i zoologi (biodiversitet) - Institutt for biologi, NTNU, 1995-1997

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring (et utvalg):

 • 2015-nåværende: Stilling som Seniorforsker ved NINA. Fagområder omfatter bl.a. fornybar energi, kraftledninger, biodiversitet, forstyrrelser, fremmede arter, ornitologi. Prosjektleder for flere prosjekter.
 • 2015-nåværende: Stilling som forsker ved Institutt for biologi, NTNU (AfricanBioServices). Task leader og deputy work package leader.
 • 2012-2015: Understanding the evolution and maintenance of host range in a generalist parasite - the paradox of sympatric host races. Prosjektleder. 3-årig forskerprosjekt finansiert av Forskningsrådet.
 • 2006-nåværende: Veileder for 34 MSc- og 6 PhD-studenter i evolusjonærbiologi, bevaringsbiologi, naturressursforvaltning og atferdsøkologi ved NTNU, University of the Highlands and Islands, Skottland og University of Sofia, Bulgaria
 • 2006-2011: Stilling som førsteamanuensis ved Institutt for biologi, NTNU. Ansvarlig for undervisning, forskning, administrativt arbeid og studentveiledning for instituttleder.
 • 1998-nåværende: 103 vitenskapelige artikler (92 i ISI Web of Science) publisert i internasjonale tidsskrifter som Animal Behaviour, Behavioral Ecology, Behavioral Ecology and Sociobiology, Biological Conservation, Biology Letters, Evolution, Evolution & Human Behavior, Journal of Animal Ecology, Journal of Evolutionary Biology, Nature Communications, Oikos, PLoS ONE, Proceedings of the Royal Society B og Scientific Reports
  • H-index i ISI Web of Science = 30
  • Deltagelse in en rekke TV- og radioprogrammer (Tsjekkia, Tyskland, Norge, Sverige)
  • Forfatter av fem populærvitenskapelige bøker, og to bokkapitler i vitenskapelige bøker (kullparasittisme, fremmede arter)
  • Vitenskapelig konsulent i produksjon av seks populærvitenskapelige bøker. Tre av disse for barn.
  • En rekke populærvitenskapelige artikler i tidsskrifter, bøker, nettsider og aviser.
  • Deltagelse i 32 internasjonale konferanser (seks som invited key-note lectures).
  • Mer enn 35 inviterte gjesteforelesninger ved universiteter, akademier og institusjoner i Norge, Japan, Frankrike, England, Danmark, Kina og Bangladesh.
  • Har bidratt i søknader osv som har resultert i 160,000,000 NKr i ekstern finansiering av prosjekter.

Språkkunnskaper
 • Norsk
 • Engelsk

Æresbevisninger
 • DKNVS - Årets unge forsker i 2004 innen naturvitenskap
 • Gjesteprofessor - Hainan Normal University, Kina
 • Price 2nd place The BB/BTO Best Bird Book of the Year - 2017. The Cuckoo: the Uninvited Guest by Oldrich Mikulica, Tomáš Grim, Karl Schulze-Hagen and Bård Gunnar Stokke

Publikasjoner: