CV

Eva Marita Ulvan

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 994 09 296
 E-post: eva.ulvan@nina.no
 Arbeidssted: Salmonid fishes

Kunnskapsområde
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i fjord og elv, effekter av rømt oppdrettslaks på villaksbestander og forskjeller i adferd hos rømt oppdrettslaks og villaks. Telemetristudier. Gytefisk- og gytegroptellinger for anadrom laksefisk. GIS-analyser. Effekter av akvakultur. Lakselus. Prøvefiske og fiskestatus i norske innsjøer (mastergrad på ørret/røye interaksjoner). Planlegging og gjennomføring av feltarbeid.