CV

Christer Moe Rolandsen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 416 13 266
 E-post: christer.rolandsen@nina.no
 Arbeidssted: Terrestrial ecology

Kunnskapsområde

Hjortedyr, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, Skrantesjuke (CWD), GIS, dyrepåkjørsler på veg og jernbane, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

Utdanning

2012: PhD i biologi, NTNU, Trondheim. 2000: Cand.scient. (MSc) i zoologi, NTNU, Trondheim. 1997: Cand.mag. i realfag, NTNU, Trondheim. 1995/1996: Årsstudium i arktisk biologi, UNIS, Svalbard. 1992/1993: Grunnfag i historie.

Kurs mm

2007: ArcGIS grunnkurs modul 1, Geodata, Oslo. 2007: ArcGIS grunnkurs modul 2, Geodata, Oslo. 2007: Analyse med ArcGIS, Geodata, Oslo. 2006: Course in Laboratory Animal Science for FELASA category C researchers, Norwegian School of Veterinary Science, Oslo