CV

Stefan Blumentrath

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 463 41 158
 E-post: stefan.blumentrath@nina.no
 Arbeidssted: Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner

Kulturlandskap Miljøplanlegging GIS Landskapsestetikk

Utdanning

Diplom studium av landskapsplanlegging, Univ. Hannover

Arbeidserfaring
  • 2005 - 2009: Doktorarbeid
  • 2009: Hosiptant, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • 2005 - 2008: Forskningsassistent, Gottfried Wilhelm Leibniz Univ.

Språkkunnskaper

Tysk: Morsmål Engelsk: Gode kunnskaper Norsk: Gode Kunnskaper

Internasjonale arbeidsforhold

Tyskland Norge

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

OSGeo