CV

Bjørg Bruset

Stilling:    Kommunikasjonssjef

 Telefon: +47 900 12 763
 E-post: bjorg.bruset@nina.no
 Arbeidssted: Communication

Nøkkelkvalifikasjoner

Kommunikasjon, media, ledelse, strategi, beredskapshåndtering, adminstrasjon

Utdanning

1999-2000 AFF Solstrandprogrammet, hovedkurset

1986 BI Handelshøyskolen i Oslo, Spesialkurs i Organisasjon - og arbeidsledelse

1977-1982 Norges Landbrukshøyskole, sivilagronomstudiet - master

Arbeidserfaring

2012-dd Norsk institutt for naturforskning, NINA Kommunikasjonssjef

2008-2011 Appareo Kommunikasjon Partner/senior rådgiver

2002-2008 TINE BA Konserndirektør

1997-2002 TINE Midt-Norge Informasjons - og organisasjonssjef

1989-1997 Norges Bondelag Organisasjonssjef Sør-Trøndelag Bondelag

1988-1989 Norges Bondelag Førstekonsulent Faglig-økonomisk avdeling

1982-1988 Felleskjøpet Østlandet Organisasjonskonsulent

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

2012-2015 Bioforsk Styremedlem
2013-2015 NILF3.varemedlem til styret
2005-2008 KSL/Matmerk Nestleder i styret
2003-2008 Tun Media Styremedlem
2003-2008 Landbrukets utredningskontor Styremedlem
2002-2007 Ostecompagniet Styreleder
2003-2006 Landkreditt Bank Nestleder i styret
1999-2003 Landkreditt Bolig Nestleder i styret
1997-2001 Stortinget 2. vararepresentant Senterpartiet - i en periode 1. vararepresetant
1997-1998 Trøndersk Landbruk Leder i hovedkomiteen
1991-1995 Trondheim Bystyre Bystyrerepresentant
1991-1994Statens Landbruksbank Nestformann