CV

Tonje Aronsen

Stilling:    Ass. forskningssjef

 Telefon: +47 971 23 901
 E-post: tonje.aronsen@nina.no
 Arbeidssted: Aquatic biodiversity

Kunnskapsområde

Jobber med overvåkning av rømt oppdrettslaks i fjord og elv. Forsker på effekter av rømt oppdrettslaks på villaksbestander og forskjeller i adferd hos rømt oppdrettslaks og villaks. Har tidligere jobbet mye med hvordan populasjonstetthet og kjønnsratio påvirker seksuell seleksjon.

Nøkkelkvalifikasjoner

Rømt oppdrettslaks, villaks, adferd, bevaringsbiologi og evolusjonsbiologi

Utdanning

2008-2012: PhD i Biologi, NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet).

2003-2006 : Master of Science, NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet).

2000-2003: Bachelor i biologi, NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet).

Arbeidserfaring

Desember 2013-dd: Forsker 2, NINA

Juni 2013-desember 2013: Prosjektmedarbeider, NINA.

Juni 2008-desember 2012: PhD- kandidat med 1 års undervisningsplikt. Institutt for Biologi, NTNU.

Desember 2006-mars 2008: Forskningstekniker, Institutt for Biologi, NTNU.

Høst 2005: Forskningstekniker, Institutt for Biologi, NTNU.

Språkkunnskaper

Norsk (morsmål), engelsk skriftlig og muntlig, noe tysk

muntlig og skriftlig

Konferansebidrag

Muntlig presentasjon: The operational sex ratio and density affect sexual selection in the broad-nosed pipefish (Syngnathus typhle). The Second Syngnathid Biology International Symposium (Syng Bio), Faro, Portugal, april 2013.

Posterpresentasjon: Sperm Competition in Guppies. European Society of Evolutionary Biology (ESEB), Tübingen, Tyskland, august, 2011.

Muntlig presentasjon: The effects of density and operational sex ratio on the genetic mating system of the broad-nosed pipefish (Syngnathus typhle). The First Syngnathid Biology International Symposium (Syng Bio), Fiskebäckskil, Sweden, april 2011.

Invitert foredragsholder: The effect of density and sex ratio on sexual selection in a sex-role reversed pipefish. Syngbio Conference, Sven Lovèn center for Marina Vetenskaper, april 2010.

Invitert foredragsholder: Measuring genetic mating systems and sexual selection in a sex-role reversed pipefish. Northern Arizona University, juli 2009.

Posterpresentasjon: Measuring genetic mating systems and sexual selection in a sex-role reversed pipefish. Norske Havforskeres Forening, Årsmøte, Tromsø, november, 2008.

Posterpresentasjon: The effect of captive breeding on courtship behaviour in the guppy (Poecilia reticulata). 2nd Poecilidae Conference, desember 2005.

Posterpresentasjon: The effect of captive breeding on courtship behaviour in the guppy (Poecilia reticulata). ISBE (International Society of Behaviour Ecology), juli 2004.

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

2010-2011: Representant for midlertidig ansatte i instituttstyret til Institutt for biologi ved NTNU.

2014-.: Tillitsvalgt i NINAs lokallag i Forskerforbundet

Publikasjoner: