CV

Antti Eloranta

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 ResearchGate  
 Telefon: +47 404 96 830
 E-post: antti.p.eloranta@jyu.fi
 Arbeidssted: Aquatic biodiversity

Kunnskapsområde

Røye, ørret, fisk, innsjøer, magasiner, limnologi, invasive arter, næringsnett, analyse av stabile isotoper, vannkraft

Nøkkelkvalifikasjoner

Forskningerfaring innen akvatisk økologi, spesielt for fisk og næringsnett i subarktiske innsjøer og økologiske konsekvenser av vannstandsregulering i magasiner. Erfaring i å samle og analysere data for analyse av stabile isotoper.

Utdanning

2008-2013: Dr. philos., akvatisk vitenskap, Universitet i Jyväskylä, Finland

2002-2007: M. philos, limnologi og hydrobiologi, Universitet i Jyväskylä, Finland

Arbeidserfaring
2018 siden: Forsker I i NINA akvatisk avdelning, Trondheim, Norge
2014-2017: postdoktor i NINA akvatisk avdelning, Trondheim, Norge
2013: postdoktor i akvatisk avdelning av Universitet i Jyväskylä, Finland
2008-2013: Dr. philos. student i akvatisk avdelning av Universitet i Jyväskylä, Finland
2008 og 2013: Forsker, ELY sentrum, Jyväskylä, Finland
2007: Vitenskapelig assistent, Universitetet i Helsinki, Finland
2004 og 2006: Vitenskapelig assistent, Universitetet i Jyväskylä, Finland

Kurs mm
Limnologi og hydrobiologi, 153 studiepoeng, utmerket kunnskap
Økologi, 64 studiepoeng, god kunnskap
Biologi, 28 studiepoeng, utmerket kunnskap
Evolusjonære genetikk, 29 studiepoeng, utmerket kunnskap
Statistikk, 25 studiepoeng, utmerket kunnskap
Kjemi, 29 studiepoeng, utmerket kunnskap
Dr. philos. studier, 78 studiepoeng, utmerket kunnskap
Andre studier, 51 studiepoeng

Språkkunnskaper

Finsk (morsmålet), engelsk (flytende), svensk (litt), norsk (litt), tysk (litt)

Internasjonale arbeidsforhold

Norge, Finland

Konferansebidrag

  PRESENTATIONS IN SCIENTIFIC MEETINGS

  1. Oral: Water level regulation in hydropower reservoirs: what do we and what should we know about environmental impacts? The Nordic Oikos conference, Trondheim, Norway, 02/2018.
  2. Oral: Lake size and fish diversity determine trophic niche of Arctic charr in subarctic lakes. 8th International Charr Symposium, Tromsø, Norway, 06/2015.
  3. Oral: Hydropower impacts on brown trout production in Norwegian reservoirs.Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs (EcoFiL), Ceské Budejovice, Czech Republic, 09/2014.
  4. Oral: Population and individual level resource niche plasticity and specialization of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in sympatry with brown trout (Salmo trutta). 7th International Charr Symposium, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia, 09/2012.
  5. Poster: Resource partitioning between Arctic charr (Salvelinus alpinus L.), European whitefish (Coregonus lavaretus L.) and grayling (Thymallus thymallus L.) in subarctic lakes. ASLO-NABS 2010, Santa Fe, New Mexico, USA, 06/2010.
  6. Oral: Seasonal and ontogenetic shifts in diet of Arctic charr Salvelinus alpinus L. in a subarctic lake. 6th International Salvelinus Symposium, Stirling, Scotland, 06/2009.
  7. Poster: Food sources of Arctic char (Salvelinus alpinus L.) in two Arctic lakes with contrasting fish communities. 5th Symposium for European Freshwater Sciences, Palermo, Italy, 07/2007.

  ORAL POPULAR SCIENCE PRESENTATIONS

  1. Life in motion: hydropower impacts on reservoir fish and ecosystems. Fiskesymposiet, Lillehammer, Norway, 04/2018.
  2. Culverts as migration barriers: evaluation and mitigation of environmental impacts. Tana River Interreg project 2017-2019 seminar, Rovaniemi, Finland, 11/2017. Invited speaker.
  3. Mot miljødesign for magasiner. Fagsamling for fylkesmennene: Regulerte vassdrag og fiskeforvaltning, Alta, Norway, 06/2017.
  4. Stable isotopes in wet and fishy studies. Weekly Seminar, Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, Ceské Budejovice, Czech Republic, 04/2016.
  5. Present and future environmental impacts of hydropower on Norwegian lakes. Fiskesymposiet, Oslo, Norway, 03/2016.
  6. Stable isotopes in wet and fishy studies. Weekly Seminar, NTNU Museum, Trondheim, Norway, 02/2016.
  7. Ecological impacts of water level fluctuations in reservoirs. CEDREN Annual Meeting, Trondheim, Norway, 04/2015.
  8. Impacts of new operational regimes on fish populations in reservoirs. HydroBalance User Meeting, Trondheim, Norway, 11/2014.
  9. Modelling ecological consequences along environmental gradients. HydroBalance WP4 workshop, Trondheim, Norway, 04/2014.

Publikasjoner: