CV

Jon Hamner Magerøy

Stilling:    Forsker

 Linkedin  
 Telefon: +47 410 41 653
 E-post: jon.mageroy@nina.no
 Arbeidssted: Oslo

Kunnskapsområde

Ferskvannsmuslinger og -fisk, parasitter, zooplankton og bunndyr.

Nøkkelkvalifikasjoner

Jeg har stor erfaring med forskning på og overvåking av ferskvannsmuslinger i Norge, Canada og USA. I forbindelse med dette arbeidet har jeg også jobbet med bekreftede og potensielle vertsfisk for larvene til disse muslingene. Dermed har jeg fått erfaring med diverse arter ferskvannsfisk, både gjennom eksperimenter og feltarbeid. I tillegg til å jobbe med parasitt-vertsinteraksjoner mellom muslinglarver og fisk, har jeg også jobbet med evolusjonære teorier som gjelder parasitter som kastrerer deres verter. Spesifikt jobbet jeg med en bakterie som kastrerer vannlopper (daphnier).

Utdanning

Ph.D. i biologi

Universitetet i Bergen, Norge, 2012

Avhandling: Environmental Impact on Host-Parasite Interactions: A Study on the Adaptive Value of Host Castration and Gigantism when Hosts can Regain Reproduction

Veiledere: Dr. Per J. Jakobsen og Dr. Knut Helge Jensen

Master i naturvitenskap: biologi - biodiversitet, evolusjon og økologi

Universitetet i Bergen, Norge, 2005

Mastergradsoppgave: The Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera L.) in the Oselva River: A Population Study of a Red-Listed Species

Veiledere: Dr. Per J. Jakobsen (UiB) og Forsker II Bjørn Mejdell Larsen (NINA)

Bachelor of Arts - major in biology and minor in chemistry

Concordia College, Moorhead, MN, USA, 2002

Arbeidserfaring

Forsker II

Forskning på og overvåking i ferskvannsmuslinger, -fisk, parasitter, -zooplankton og -bunndyr

Avdeling for landskapsøkologi, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Oslo, Norge: 2016 - nå

Miljøkonsulent (deltid)

Fastsetting av kjernehabitat for the Rocky Mountain ridged mussel (Gonidea angulata)

For the Canadian Department of Fisheries and Oceans: 2016

Postdoktor

Rocky Mountain ridged mussel: Vertsinteraksjoner og påvirkning fra introduserte fiskearter og restaurering av elveløp

Earth and Environmental Sciences, University of British Columbia, Kelowna, BC, Canada: 2014-2015

Ferskvannsmuslingtekniker

Bestemelse av utbredelse av ferskvannsmuslinger i Wyoming

Wyoming Game and Fish Department, Casper, WY, USA: 2014

Postdoktor

Rocky Mountain ridged mussel: Rekruttering, vertsinteraksjoner og påvirkning fra bekjempelse av introduserte plantearter

Earth and Environmental Sciences, University of British Columbia, Kelowna, BC, Canada: 2013-2014

Forsker (deltid)

Felt-og laboratoriearbeid i forbindelse med kultivering av elvemusling (Margaritifera margaritifera)

Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, Norge: 2011-2012

Universitetsstipendiat

Forskning på vert-parasittinteraksjoner hos parasitter som kastrerer verten og undervisning/kollokvieledelse i flere biologiske fag

Institutt for biologi, Universitetet iBergen, Norge: 2006-2011

Gjesteforeleser

Evolusjon

Fakultetet for naturvitenskap, Universitetet på Færøyene, Torshavn, Færøyene: 2006-2007

Lektor

Biologi, naturfag og geografi

Tryggheim Vgs., Nærbø, Norge: 2005-2006

Miljøkonsulent (deltid)

Konsekvensutredning med henblikk på artsmangfold

For Skjørsand Minikraftverk, Fusa, Norge: 2005-2006

Språkkunnskaper

Norsk - morsmål

Engelsk - flytende

Tysk - grunnleggende