CV

Rannveig Margrete Jacobsen

Stilling:    Forsker

 ResearchGate    ORCID    Webpage  
 Telefon: +47 958 14 157
 E-post: rannveig.jacobsen@nina.no
 Arbeidssted: Oslo

Kunnskapsområde

Jeg er økolog med fokus på insekter. Jeg har forsket på insekter i død ved, og deres samspill med sopp, hvilket er en viktig komponent i økosystemet skog. I denne sammenhengen har jeg benyttet DNA-metabarcoding for karakterisering av soppsamfunnet. Jeg har også jobbet med overvåking av hule eiker.

Nøkkelkvalifikasjoner

Skog, insektøkologi, samspill mellom arter, nedbrytning, død ved, barcoding av sopp, nettverksanalyse

Utdanning

2013 - 2017: Ph.D. i økologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Avhandling: The interaction of saproxylic beetles and fungi in dead wood of aspen during colonisation and succession.

2011 - 2013: M.Sc. i generell økologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Avhandling: Scale-specific responses of saproxylic beetles to dead wood abundance and forest characteristics.

2008 - 2011: B.Sc. i biologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).