CV

Oddgeir Andersen

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 934 66 706
 E-post: oddgeir.andersen@nina.no
 Arbeidssted: Lillehammer

Kunnskapsområde

Forsknings- og forvaltningsmessig erfaring fra naturforvaltning i Norge og Skandinavia (spes. friluftsliv, vilt- og fiskeforvaltning, jakt, turisme/rekreasjon og forvaltning av naturvernområder, samt næringsutvikling i utmark). Velutviklet kontaktnett innen norsk forskning og naturforvaltning både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Arbeider med konsekvensutredninger innenfor temaene jakt, fiske, reindrift, friluftsliv og turisme/reiseliv. Erfaring med prosjektledelse og gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor temaer som konsekvenutredninger, naturbasert turisme, miljøovervåking, jakt- og ferskvannsfiskeforvaltning, samt kreps. Deltatt i diverse evalueringsarbeider rettet mot organiseringen og gjennomføringen av større nasjonale prosjekter som utvidet jakttid på elg og hjort, lokal forvaltning av vilt og fisk, bruk at tippemidler rettet mot barn og unge sitt friluftsliv, bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet på oppdrag fra Miljøverndepartementet, samt bistått i arbeidet med å utvikle "Strategisk plan for næringsutvikling i utmark - utarbeidet av jordbruksavtalepartene av en arbeidsgruppe oppnenvt av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond" SND, mars 2002. Sentral prosjektmedarbeider på to større delprosjekt innenfor "Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011" finansiert av NFR.

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Spørreundersøkelser
 • Menneske - natur interaksjoner
 • Økologi
 • Verneområdeforvaltning
 • Ferdsel
 • Beskatningsreguleringer
 • Vilt
 • Fisk

Utdanning
 • 2015: Phd i anvendt økologi ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for anvendt økologi og landbruksfag. Tittel på avhandling: "Hunter characteristics and preferences for harvest control rules"
 • 2006-2008: Masterstudie i anvendt økologi ved Høgskolen i Hedmark.
 • 2003: Divemaster og arbeidsdykker kl. S.
 • 1997: Høgskolekandidat i utmarksforvaltning, Høgskolen i Hedmark, avdeling for skog- og utmarksfag med full fordypning i areal/utmarksplanlegging, vilt-, og fiskeforvaltning. 68 vekttall.
 • 1989: Befalskolen for Hærens samband.
 • 1987: Bilmekaniker, lette kjøretøy (fagbrev).

Arbeidserfaring
 • 2012- Forsker I
 • 2008-2012: Forsker II
 • 1.1.2004-2008: Overingeniør, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • 1999-2003: Avdelingsingeniør, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • 1997-1999: Forskningsassistent, Østlandsforskning
 • 1995: Feltassistent for professor Johan B. Steen, Biologisk institutt, Univ. i Oslo.
 • 1991-1994: Offiser ved HSBSØ.
 • 1990-1991: Plikttjeneste som sersjant ved HSBSØ.

Kurs mm

• 2003: Rescue diver kurs og Divemasterkurs. • 2002: Brukerkurs i SPSS- Varians og regresjonsanalyse. • 2000: Svalbardkurset. Generell del om natur og sammfunnsforhold, samt spesiell del om klimaendringer, lokaldemokrati/arktiske lokalsamfunn, nyindustrialisering (inkl. avfallshåndtering i arktiske områder), ferdselsproblematikk, arktiske tilpasninger (floara og fauna). NTNU/Norsk Polarinstitutt. • 1999: Seminar i statistikk og metodeutvikling i regi av Høgskolen i Lillehammer, Jo Kleiven og Christer Trane.

Språkkunnskaper

Norsk, engelsk

Konferansebidrag

Andersen, O., Stensland, S. & Aas, Ø. 2015. Why do people quit salmon angling? A study of the Norwegian Salmon fishery. In: Aas, Ø (Ed.). European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC) International Symposium. Recreational fishing in an era of change, Lillehammer, Norway 14.-17 June, 2015. Norwegian Environment Agency, report nr. M-369: 70.

Andersen, O., Stensland, S. & Aas, Ø. 2015. Differences in motivation and satisfaction between lapsed and active salmon anglers in Norway. In: Aas, Ø (Ed.). European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC) International Symposium. Recreational fishing in an era of change, Lillehammer, Norway 14.-17 June, 2015. Norwegian Environment Agency, report nr. M-369: 70.

Andersen, O., Gundersen, V., Strand, O., Wold, L. C., Vistad, O. I. 2014. Manipulation of tourism traffic system in an important wild reindeer migration route in Norway. Proceedings of the Seventh international Conference on Monitoring and management of Visitor flows in Recreational and Protected areas, Tallin, Estonia. August 20-23, p. 201-202

Andersen, O., Gundersen, V, Wold, L. C. and Stange, E. 2012. Counting visitors in alpine areas:how sensor range,clothing, air temperature and visitor volume affects passive infrared counter accuracy. Proceedings of the Sixth international Conference on Monitoring and management of Visitor flows in Recreational and Protected areas, Stockholm, Sweden. August 21-24, p. 30-31.

Andersen, O., Mysterud, A., Meisingset, E. L., Veiberg, V. & Wam, H. K. 2012. Ecological, social and economic benefits from commercialisation of red deer hunting in Norway. Hunting for sustainability: Ecology, economics and society. Ciudad Real, Spain, 27.-29. March 2012.

Andersen, O., Kvasnes, M., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H. C. & Storaas, T. 2011. Population monitoring and harvesting in Scandinavia: Willow ptarmigan hunters preferences to harvest regulations. The XVth Nordic Congress of Wildlife Research, Reykjavik, Island 23.-25. Mai.

Andersen, O. & Gundersen, V. 2010. Villrein og ferdsel, resultater fra en studie i Rondane sommeren 2009. Friluftsforskning 2010. Konferanse i regi av Sveriges forskningsråd, Gøteborg universitet 17.-18. Nov.

Andersen, O & Kaltenborn, B. P. 2010. Hunter desertion in Norway: Motives, barriers and attitudes toward retention measures. Pathways to success 2010: Integrating human dimensions into fish and wildlife management. Estes park, Colorado, USA. 27.09. - 01.10.

Andersen, O., Gundersen, V., Strand,O., Panzacci, M., Vorkinn, M., Fangel, K. & Van Moorter, B. 2010. Wild reindeer interactions with recreationists - estimating spatiotemporal habitat use and potential conflict areas in two national parks in Norway. Proceedings of the Fifth international Conference on Monitoring and management of Visitor flows in Recreational and Protected areas, Wageningen, The Netherlands. 30. Mai-3. Juni, p. 209.

Gundersen, V. & Andersen, O. 2010. Visitor counting and surveys in a dispersed-use mountain area in Norway. Proceedings of the Fifth international Conference on Monitoring and management of Visitor flows in Recreational and Protected areas, Wageningen, The Netherlands. 30. Mai- 3. Juni, p. 65-66.

Andersen,O. 2008. Attitudes of hunters and managers toward harvest regulations of willow ptarmigan in Norway: implications for management. Pathways to success 2008: integrating human dimensions into fish and wildlife management. Estes Park, Colorado, USA, 28.9-2.10.

Pedersen, H.C., Andersen, O., Christensen, H., Kaltenborn, B.P., Midtlund, F.K. & Storaas, T. 2008. Management for the future of ptarmigan and woodland grouse for the benefit of landowners, hunters and other users. XI International Grouse Symposium, Whitehorse 11.-15. September, 2008. Book of Abstracts, p. 57.

Faye-Schjøll, E., Storaas, T., Pedersen, H.C., Gundersen, H., Andersen, O. & Kaltenborn, B.P. 2008. Hunters` satisfaction as affected by ptarmigan density and hunting practice. XI International Grouse Symposium, Whitehorse 11.-15. September, 2008. Book of Abstracts, p. 33.

Faye-Schøll, E., Storaas, T., Pedersen, H. C., Andersen, O. & Kaltenborn, B. P. 2007. Willow ptarmigan hunters' satisfaction related to ptarmigan densities. International union of game biologists. XXVIII congress. Uppsala, Sweden. 13.-18. august 2007.

Andersen, O., Pedersen, H. C., Christensen, H., Kaltenborn, B.P., Midtlund, F. K., Storaas, T. 2007.Management for the future of ptarmigan and woodland grouse at the best of landowners, hunters and other users. International union of game biologists. XXVIII congress. Uppsala, Sweden. 13.-18. august 2007.

Publikasjoner: