CV

Norunn Sæther Myklebust

Stilling:    Administrerende direktør

 Telefon: +47 930 24 633
 E-post: norunn.myklebust@nina.no
 Arbeidssted: Adm

Nøkkelkvalifikasjoner

Ledelse, forskningsstrategisk arbeid, administrasjon, naturforvaltning.

Utdanning
 • 1988 - 1990: Hovedfag, botanikk-cellebiologi, AVH
 • 1984 - 1989: Cand.mag. kjemi-biologi, AVH
 • 1981 - 1984: Naturfaglinja, Sunndal videregående skole

Arbeidserfaring
 • 01.02.2007 - d.d.: Adm. direktør, NINA
 • 01.06.2002 - 31.01.2007: Forskningsdirektør, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • 01.02.1997 - 31.05.2002: Seksjonssjef ved Direktoratet for naturforvaltning (DN)
 • 01.08.1996 - 01.02.1997: 1.konsulent Fakultet for kjemi og biologi, NTNU (permisjon fra DN)
 • 01.09.1991 - 30.07.1996: 1.konsulent, Direktoratet for naturforvaltning
 • 01.01.1991 - 31.08.1991: Stipendiat, Norges Fiskeriforskningsråd.
 • 1990: Engasjement som forsker ved SINTEF UNIMED
 • 1988 - 1990: Studentassistent og kursleder i cellebiologi ved Botanisk insitutt, AVH

Kurs mm
 • 2004 - 2006: Reflex lederutviklingsprogram, ErgoRunit
 • 2000 - 2002: Direktoratet for naturforvaltnings lederutviklingsprogram i regi av AFF (Handelshøgskolen i Bergen)
 • 1998: Media og kommunikasjonskurs
 • 1996: Offentlig administrasjon og ledelse. Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • 1994: Miljøverndepartementets etatsopplæringskurs-Basiskurs EU/EØS
 • 1992: Konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven
 • 1992: Miljøverndepartementets introduksjonskurs for nytilsatte
 • 1992: Kurs om forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • 1991:NTH-fag ved Institutt for organisasjons- og arbeidslivsfag: - Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø - Yrkeshygiene og Ergonomi - Arbeidsfysiologi

Språkkunnskaper

Engelsk, noe tysk

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv
 • 2008- d.d.: Styreleder Miljøalliansen
 • 2009 - d.d.: Ekstern representant i fakultetstyret på Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU
 • 2002 - 2003: Ekstern representant i Instituttstyret for Institutt for Biologi, NTNU.
 • 2000: Medlem i programutviklingskomite for forskningsprogram om Villaks, Norges forskningsråd.
 • 1995 - 1996: Medlem i rådgivende utvalg for bioteknologi, Norges forskningsråd