CV

Jane Uhd Jepsen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 417 65 419
 E-post: jane.jepsen@nina.no
 Arbeidssted: Tromsø

Kunnskapsområde

Herbivor-plante interaksjoner, økosystemøkologi , overvåking, bjørkemålere, insektutbrudd, bjørkeskog, romlig modellering, GIS, fjernmåling

Nøkkelkvalifikasjoner

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer. Jeg er erfaren bruker av GIS og fjernmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.

Utdanning
  • 2004: PhD, viltbiologi og økologisk modellering, Københavns Universitet
  • 1999: MSc, viltbiologi, Århus Universitet og UNIS

Arbeidserfaring
  • 2014-idag: Seniorforsker, NINA Tromsø
  • 2009-2014: Forsker, NINA Tromsø
  • 2006 - 2009: Postdoc, Universitet i Tromsø
  • 2005: Postdoc, UFZ-Centre for Environmental Research Leipzig-Halle
  • 2003: Marie Curie Training Site fellowship, UFZ-Centre for Environmental Research Leipzig-Halle

Språkkunnskaper

Dansk (morsmål); Norsk, Engelsk, noe Tysk

Internasjonale arbeidsforhold

Danmark, Holland, Tyskland