CV

Torkild Tveraa

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 722
 E-post: torkild.tveraa@nina.no
 Arbeidssted: Tromsø

Kunnskapsområde

Populasjonsdynamikk, demografi, livshistoriestrategi, overvåking, rovdyr byttedyrinteraksjoner, sjøfugl, rein.

Nøkkelkvalifikasjoner

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.

Utdanning

1997: Dr. Scienct i Biologi. 1994: Cand. Scient. i biologi.

Arbeidserfaring

15.03.98 - present: Researcher in NINA. 01.04.95-11.11.97: PhD fellowship (funded by the Research Council of Norway).

Æresbevisninger

Mottok Framkommiteens Nansenbelønning i 2001