CV

Odd Terje Sandlund

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 926 06 683
 E-post: odd.sandlund@nina.no
 Arbeidssted: Aquatic biodiversity

Kunnskapsområde

Vassdragsforvaltning, ferskvannsfisk, biomangfold, naturressursforvaltning, flerfaglig forskning.

Nøkkelkvalifikasjoner

Forskningserfaring nnen akvatisk økologi, vassdragsøkologi, fiskeøkologi og forvaltning av fiskebestander i ferskvann. Multidisiplinær forskning omkring forvaltning av naturressurser, vassdrag og nedbørfelt og biomangfold. Deltakelse i nasjonal og internasjonal oppfølging av Biomangfoldkonvensjonen. Rådgivning overfor nasjonale, regionale og lokale myndigheter og organisasjoner mht vassdragsressurser og fisk. Erfaring fra bistandssamarbeid innen forskning, miljøkonsekvensanalyser, prosjektvurdering og -evaluering innen naturressurser og biomangfold.

Utdanning

1991: Dr.philos., zoologi, Universitetet i Trondheim (nåværende NTNU). 1977: Cand.real., zoologi (ferskvannsøkologi), Univ. i Oslo.

Arbeidserfaring

2004- present: Research director, Dept. of Aquatic Research, NINA. 2000-2004: Senior scientist, NINA. 1993-1999: Research director, Division for Conservation Biology, NINA. 1997-1998: Adviser on biodiversity (adjunct position), Centre for Environment and Development (SMU), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim. 1989-1992: Research ecologist, NINA. 1987-1989: Senior consultant, The Royal Norwegian Society for Rural Development (NRD). 1986-1987: Adviser on fisheries cooperatives, International Labour Organisation (ILO), Cooperative Development Project, The Gambia, West Africa. 1981-1986: Senior consultant, NRD. 1978-1981: Research ecologist (project leader), The Directorate for Nature Management. 1976-1978: Assistant lecturer, Zoological institute, University of Oslo.

Kurs mm

1998: Obligatory course (3 days) in Laboratory Animal Science for Researchers, Norwegian College of Veterinary Medicine. 1991: Field course (24 days) in Tropical Ecology, Costa Rica, February-March. (INBio/Prof Dan Janzen, Univ. of Pennsylvania).

Språkkunnskaper

English (flytende), litt forståelse av spansk og tysk

Internasjonale arbeidsforhold

Albania, Botswana, Costa Rica, Danmark, Øst-Timor, Ecuador, El Salvador, Etiopia, Gambia, Guatemala, Island, Israel, Kenya, Makedonia, Malawi, Namibia, Nicaragua, Panamá, Tanzania, Vietnam, Zimbabwe

Konferansebidrag

Organising international conferences: June 2003: “Norway/UN Conference on Technology Transfer and Capacity Building" Sept. 1999: "Norway/UN Conference on the Ecosystem Approach to Sustainable Use of Biodiversity" June 1997: "Workshop on Freshwater Biodiversity" July 1996: "Norway/UN Conference on Alien Species" May 1993: "Norway/UNEP Expert Conference on Biodiversity" September 1990: "International Conference on Conservation of Genetic Resources for Sustainable Development" Including editing the proceedings from the conferences.

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

IUCN's Commission for Ecosystem Management (CEM), International Limnological Society (SIL), Society of Conservation Biology (SCB)

Publikasjoner: