Ansatte

 

Ekspertliste

Ansatte i NINA

Navn Avdeling Telefon E-post Tittel
Ambjørndalen, Vegard M Akvatisk naturmangfold 995 93 677 vegard.ambjorndalen@nina.no Avdelingsingeniør
Andersen, Oddgeir Lillehammer 934 66 706 oddgeir.andersen@nina.no Forsker
Andersen, Roy Terrestrisk økologi 924 03 331 roy.andersen@nina.no Overingeniør
Anker-Nilssen, Tycho Terrestrisk økologi 934 66 771 Tycho.Anker-Nilssen@nina.no Seniorforsker
Arnesen, Ingerid Julie Hagen Akvatisk naturmangfold 948 07 157 ingerid.arnesen@nina.no Forsker
Aronsen, Tonje Akvatisk naturmangfold 971 23 901 tonje.aronsen@nina.no Ass. forskningssjef
Aspøy, Håkon Oslo hakon.aspoy@nina.no Stipendiat
Bakken, Tore Barstad Fellesadministrasjonen 950 70 982 tore.bakken@nina.no Driftsingeniør bygg
Bakkestuen, Vegar Oslo 934 66 787 vegar.bakkestuen@nina.no Seniorforsker
Ballesteros, Manuel Tromsø 467 96 674 manuel.ballesteros@nina.no Overingeniør
Barton, David Oslo 924 42 111 david.barton@nina.no Seniorforsker
Bendiksen, Egil Oslo 404 72 460 egil.bendiksen@nina.no Forsker
Benjaminsen, Sigurd Tromsø 952 76 865 Sigurd.Benjaminsen@nina.no Avdelingsingeniør
Berg, Marius Laksefisk 454 34 082 marius.berg@nina.no Overingeniør
Bergan, Morten Andre Laksefisk 928 98 175 morten.bergan@nina.no Forsker
Berge, Siw Elisabeth Fellesadministrasjonen/Miljødata 936 03 786 siw.berge@nina.no Overingeniør-IT
Bergesen, Knut Aanestad Ims 481 34 312 knut.bergesen@nina.no Seksjonsleder
Bergmann, Ruth Karin Fellesadministrasjonen/Biblioteket 404 69 176 ruth.bergmann@nina.no Bibliotekar
Berntsen, Johan Henrik Hårdensson Laksefisk 952 32 306 henrik.berntsen@nina.no Forsker
Bevanger, Kjetil Terrestrisk naturmangfold 934 66 767 kjetil.bevanger@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Bjerke, Jarle Werner Tromsø 918 64 155 jarle.bjerke@nina.no Seniorforsker
Blumentrath, Stefan Oslo 463 41 158 stefan.blumentrath@nina.no Forsker
Blaalid, Rakel Bergen 454 57 585 rakel.blaalid@nina.no Forsker
Bolstad, Geir H. Laksefisk 920 37 665 geir.bolstad@nina.no Forsker
Bongard, Terje Akvatisk naturmangfold 986 44 786 terje.bongard@nina.no Forsker
Bradter, Ute Terrestrisk økologi 413 54 568 ute.bradter@nina.no Postdoktor
Brandrud, Tor Erik Oslo 908 94 492 tor.brandrud@nina.no Forsker
Brandsegg, Hege Akvatisk naturmangfold 911 63 995 hege.brandsegg@nina.no Overingeniør
Bratli, Harald Oslo 401 00 813 harald.bratli@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Breistøl, Arild Bergen 930 31 521 arild.breistol@nina.no Avdelingsingeniør
Bremset, Gunnbjørn Akvatisk naturmangfold 464 74 177 gunnbjorn.bremset@nina.no Forsker
Bremseth, Idun Olaug Akvatisk naturmangfold 934 66 780 idun.bremseth@nina.no Avdelingskonsulent
Bruset, Bjørg Fellesadministrasjonen/Kommunikasjon 900 12 763 bjorg.bruset@nina.no Kommunikasjonssjef
Bruteig, Inga Elise Fellesadministrasjonen 936 58 999 inga.bruteig@nina.no Forskningsdirektør
Brøseth, Henrik Terrestrisk avdeling 934 66 773 henrik.broseth@nina.no Seniorforsker
Bråthen, Vegard Sandøy Terrestrisk økologi 942 44 858 vegard.brathen@nina.no Avdelingsingeniør
Bustnes, Jan Ove Tromsø 934 66 790 jan.bustnes@nina.no Seniorforsker
Bækkelie, Knut Andreas Eikland Oslo 997 89 101 knut.bakkelie@nina.no Overingeniør
Bærum, Kim Magnus Lillehammer 918 85 491 kim.barum@nina.no Forsker
Bårdsen, Bård-Jørgen Tromsø 952 14 483 bard.bardsen@nina.no Seniorforsker
Chen, Xianwen Oslo 984 21 622 xianwen.chen@nina.no
Chipperfield, Joseph Bergen 900 46 829 joseph.chipperfield@nina.no Forsker
Christensen-Dalsgaard, Signe Terrestrisk økologi 945 42 407 signe.dalsgaard@nina.no Forsker
Cimburová, Zofie Oslo 967 11 382 zofie.cimburova@nina.no Stipendiat
Clausen, Stig Morten Fellesadministrasjonen/Datahjelp 934 66 946 stig.clausen@nina.no Seksjonsleder
Czorlich, Yann Laksefisk 413 99 266 yann.czorlich@nina.no Postdoktor
Dahle, Sondre Terrestrisk naturmangfold 909 90 690 sondre.dahle@nina.no Avdelingsingeniør
Davey, Marie Akvatisk naturmangfold 458 44 581 marie.davey@nina.no Forsker
De Stefano, Matteo Fellesadministrasjonen/Miljødata 406 45 208 matteo.destefano@nina.no Overingeniør-IT
Dehnhard, Nina Terrestrisk økologi 413 52 042 nina.dehnhard@nina.no Forsker
Dervo, Børre Kind Lillehammer 907 60 077 borre.dervo@nina.no Forsker
Dillinger, Benno Nikolaus Oslo 413 56 728 benno.dillinger@nina.no Forsker
Dimante-Deimantovica, Inta Oslo 966 64 572 inta.deimantovica@nina.no Forsker
Diserud, Ola Håvard Laksefisk 932 18 823 ola.diserud@nina.no Seniorforsker
Dokk, John Gunnar Lillehammer 909 47 258 john.gunnar.dokk@nina.no Overingeniør
Dybvad, Robert Zahl Fellesadministrasjonen/Datahjelp 934 61 203 robert.dybvad@nina.no Overingeniør-IT
Eide, Nina Elisabeth Terrestrisk økologi 957 04 383 nina.eide@nina.no Seniorforsker
Ekren, Tor Arild Fellesadministrasjonen/Datahjelp 413 10 756 tor.ekren@nina.no Overingeniør-IT
Ellingsen, Kari Elsa Tromsø 412 23 760 kari.ellingsen@nina.no Seniorforsker
Eloranta, Antti Akvatisk naturmangfold 404 96 830 antti.p.eloranta@jyu.fi Vitenskapelig rådgiver
Endrestøl, Anders Oslo 994 50 917 anders.endrestol@nina.no Forsker
Engen, Sigrid Margareta Tromsø 995 71 083 sigrid.engen@nina.no Postdoktor
Eriksen, Lasse Frost Terrestrisk naturmangfold 971 73 246 lasse.eriksen@nina.no Stipendiat
Eriksen, Line Birkeland Akvatisk naturmangfold 404 76 871 line.eriksen@nina.no Overingeniør
Erikstad, Kjell Einar Tromsø 991 56 177 kjell.erikstad@nina.no Seniorforsker
Erikstad, Lars Oslo 916 61 122 lars.erikstad@nina.no Seniorforsker
Erlandsson, Rasmus Tromsø rasmus.erlandsson@nina.no
Evju, Marianne Oslo 975 47 814 marianne.evju@nina.no Seniorforsker
Fageraas, Knut Oslo 995 18 027 knut.fageraas@nina.no Ass. forskningssjef
Falkegård, Morten Tromsø 917 35 488 morten.falkegard@nina.no Forsker
Fauchald, Per Tromsø 452 76 808 per.fauchald@nina.no Seniorforsker
Figari, Helene Oslo 911 52 595 helene.figari@nina.no Forsker
Finstad, Bengt Laksefisk 934 66 784 bengt.finstad@nina.no Seniorforsker
Fiske, Peder Laksefisk 934 66 733 peder.fiske@nina.no Seniorforsker
Flagstad, Øystein Terrestrisk avdeling 917 18 309 oystein.flagstad@nina.no Seniorforsker
Foldvik, Anders Laksefisk 402 03 036 anders.foldvik@nina.no Forsker
Follestad, Arne Terrestrisk økologi 934 66 704 arne.follestad@nina.no Forsker
Forseth, Torbjørn Akvatisk naturmangfold 926 43 437 torbjorn.forseth@nina.no Seniorforsker
Forsgren, Elisabet Fellesadministrasjonen 918 97 532 elisabet.forsgren@nina.no Spesialrådgiver
Fossøy, Frode Akvatisk naturmangfold 996 92 303 frode.fossoy@nina.no Seniorforsker
Frainer, André Tromsø 902 00 274 andre.frainer@nina.no Forsker
Framstad, Erik Oslo 907 99 770 erik.framstad@nina.no Seniorforsker
Frassinelli, Francesco Fellesadministrasjonen/Miljødata 412 90 887 francesco.frassinelli@nina.no Overingeniør-IT
Fremstad, Jørn J. Fellesadministrasjonen/Kommunikasjon 909 24 129 jorn.fremstad@nina.no Kommunikasjonsrådgiver
Frivoll, Vigdis Irene Tromsø 404 73 314 vigdis.frivoll@nina.no Ingeniør
Gjelland, Karl Øystein Tromsø 975 09 801 karl.gjelland@nina.no Seniorforsker
Gjershaug, Jan Ove Terrestrisk økologi 464 18 141 jan.gjershaug@nina.no Seniorforsker
Gjærløw, Nina G. Oslo 926 88 088 nina.gjarlow@nina.no Avdelingskonsulent
Gomez-Baggethun, Erik Oslo 401 07 998 Erik.Gomez@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Grainger, Matthew Terrestrisk naturmangfold 413 64 729 matthew.grainger@nina.no Postdoktor
Grun, Kjetil Fellesadministrasjonen/Datahjelp 907 39 196 kjetil.grun@nina.no Overingeniør-IT
Gullbrekken, Dag Vegard Fellesadministrasjonen/Datahjelp 900 56 895 dag.gullbrekken@nina.no Overingeniør-IT
Gundersen, Vegard Lillehammer 405 51 966 vegard.gundersen@nina.no Seniorforsker
Hagen, Dagmar Terrestrisk naturmangfold 992 64 856 dagmar.hagen@nina.no Seniorforsker
Hagen, Eva Katrine Fellesadministrasjonen/Økonomi 936 35 653 eva.hagen@nina.no Regnskapskonsulent
Halley, Duncan John Terrestrisk naturmangfold 404 78 261 duncan.halley@nina.no Forsker
Hamre, Øyvind Terrestrisk økologi 909 82 521 oyvind.hamre@nina.no Overingeniør
Hanssen, Frank Ole Fellesadministrasjonen/Miljødata 959 24 423 frank.hanssen@nina.no Overingeniør-IT
Hanssen, Oddvar Terrestrisk naturmangfold 948 88 331 oddvar.hanssen@nina.no Overingeniør
Hanssen, Sveinn Are Tromsø 926 35 455 sveinn.a.hanssen@nina.no Seniorforsker
Havn, Torgeir Børresen Laksefisk 926 20 787 Torgeir.Havn@nina.no Overingeniør
Hedger, Richard Akvatisk naturmangfold 404 66 568 richard.hedger@nina.no Forsker
Heggberget, Tor G. Fellesadministrasjonen 913 26 810 tor.heggberget@nina.no Spesialrådgiver
Heim, Morten Terrestrisk økologi 466 68 001 morten.heim@nina.no Overingeniør
Helland, Ingeborg Palm Akvatisk naturmangfold 976 54 820 ingeborg.helland@nina.no Forskningssjef
Henaug, Cathrine Tromsø 928 20 753 cathrine.henaug@nina.no Forskningssjef
Hendrichsen, Ditte Katrine Akvatisk naturmangfold 968 57 084 ditte.hendrichsen@nina.no Forsker
Hesthagen, Trygve H. Akvatisk naturmangfold 995 93 389 trygve.hesthagen@nina.no Seniorforsker
Hildebrand, Aniko Terrestrisk økologi 986 23 042 aniko.hildebrand@nina.no Avdelingsingeniør
Hindar, Kjetil Laksefisk 934 66 746 kjetil.hindar@nina.no Seniorforsker
Hofgaard, Annika Terrestrisk naturmangfold 924 52 740 annika.hofgaard@nina.no Seniorforsker
Holmstrøm, Frode Terrestrisk avdeling 934 29 591 frode.holmstrom@nina.no Overingeniør
Holter, Tobias Lillehammer 473 97 135 tobias.holter@nina.no Avdelingsingeniør
Holthe, Espen Laksefisk 917 77 494 espen.holthe@nina.no Forsker
Ims, Morten Ims 932 00 941 morten.ims@nina.no Avdelingsingeniør
Jackson, Craig Ryan Terrestrisk naturmangfold 467 89 030 craig.jackson@nina.no Forsker
Jacobsen, Karl-Otto Tromsø 996 38 430 karl.jacobsen@nina.no Forsker
Jacobsen, Rannveig Margrete Oslo 958 14 157 rannveig.jacobsen@nina.no Forsker
Jakobsson, Simon Terrestrisk naturmangfold 413 46 335 simon.jakobsson@nina.no Forsker
Jensen, Arne Johan Laksefisk 916 61 101 arne.jensen@nina.no Seniorforsker
Jensen, Thomas Correll Oslo 988 26 587 thomas.jensen@nina.no Forsker
Jensås, Jan Gunnar Akvatisk naturmangfold 411 01 252 jan.jensas@nina.no Avdelingsingeniør
Jepsen, Jane Uhd Tromsø 417 65 419 jane.jepsen@nina.no Seniorforsker
Johnsen, Steffen Ims 906 50 665 steffen.johnsen@nina.no Avdelingsingeniør
Johnsen, Stein Ivar Lillehammer 412 93 934 stein.johnsen@nina.no Forsker
Johnsen, Trond Vidar Tromsø 975 70 061 trond.johnsen@nina.no Ingeniør
Jokerud, Mari Bergen 970 83 099 mari.jokerud@nina.no Forsker
Jonsson, Bror Oslo 404 80 674 bror.jonsson@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Jonsson, Nina Oslo 404 60 689 nina.jonsson@nina.no Seniorforsker
Järnegren, Johanna Laksefisk 918 97 148 johanna.jarnegren@nina.no Seniorforsker
Jøranlid, Anne Kristin Laksefisk 975 42 352 anne.joranlid@nina.no Ass. forskningssjef
Kaczensky, Petra Terrestrisk naturmangfold 922 32 560 petra.kaczensky@nina.no Forsker
Kaltenborn, Bjørn Petter Lillehammer 934 66 707 bjorn.kaltenborn@nina.no Seniorforsker
Karlsson, Sten Ola Akvatisk naturmangfold 911 24 058 sten.karlsson@nina.no Seksjonsleder
Kindberg, Jonas Terrestrisk avdeling 404 51 540 jonas.kindberg@nina.no Seksjonsleder
Kleven, Oddmund Terrestrisk økologi 416 69 452 oddmund.kleven@nina.no Forsker
Kopatz, Alexander Terrestrisk avdeling 451 32 514 alexander.kopatz@nina.no Forsker
Krange, Olve Oslo 414 02 339 olve.krange@nina.no Seniorforsker
Kvingedal, Eli Laksefisk 943 32 314 eli.kvingedal@nina.no Forsker
Kyrkjeeide, Magni Olsen Terrestrisk naturmangfold 996 21 068 magni.kyrkjeeide@nina.no Forsker
Köhler, Berit Lillehammer 466 42 412 berit.kohler@nina.no Forsker
Kålås, John Atle Terrestrisk økologi 922 91 437 john.kalas@nina.no Seniorforsker
Landa, Arild Magne Bergen 930 87 930 arild.landa@nina.no Seniorforsker
Landrø, Juliet Fellesadministrasjonen/Kommunikasjon 986 22 309 juliet.landro@nina.no Kommunikasjonsrådgiver
Langeland, Knut Tromsø 977 52 297 Knut.Langeland@nina.no Forsker
Langset, Magdalene Terrestrisk økologi 452 65 859 magdalene.langset@nina.no Avdelingsingeniør
Larsen, Bjørn Mejdell Akvatisk naturmangfold 934 66 215 bjorn.larsen@nina.no Forsker
Law, Elizabeth Terrestrisk naturmangfold 413 78 069 elizabeth.law@nina.no Postdoktor
Lie, Erik Friele Akvatisk naturmangfold 456 61 285 erik.lie@nina.no Avdelingsingeniør
Lindhjem, Henrik Oslo 982 63 957 henrik.lindhjem@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Linnell, John Durrus Terrestrisk naturmangfold 900 12 533 john.linnell@nina.no Seniorforsker
Lorentsen, Svein-Håkon Terrestrisk økologi 934 66 770 svein.lorentsen@nina.no Forskningssjef
Lund, Stine Terrestrisk naturmangfold 996 30 996 stine.lund@nina.no Avdelingskonsulent
Magerøy, Jon Hamner Oslo 410 41 653 jon.mageroy@nina.no Forsker
Majaneva, Markus Antti Mikael Akvatisk naturmangfold 406 45 589 markus.majaneva@nina.no Forsker
Mattisson, Jenny Terrestrisk økologi 404 52 829 jenny.mattisson@nina.no Forsker
May, Roelof Frans Terrestrisk økologi 957 85 995 roel.may@nina.no Seniorforsker
Mehlhoop, Anne Catriona Terrestrisk naturmangfold 921 18 846 anne.mehlhoop@nina.no Stipendiat
Meland, Hilde Fellesadministrasjonen/Økonomi 932 49 366 hilde.meland@nina.no Førstekonsulent
Mercy, Narinder Kaur Oslo 994 64 991 narinder.mercy@nina.no Avdelingskonsulent
Meås, Roger Terrestrisk økologi 411 29 478 roger.meas@nina.no Avdelingsingeniør
Miller, Andrea L. Terrestrisk økologi 930 35 324 andrea.miller@nina.no Forsker
Mo, Tor Atle Oslo 916 92 916 tor.mo@nina.no Seniorforsker
Moe, Børge Terrestrisk økologi 988 11 620 borge.moe@nina.no Seniorforsker
Museth, Jon Lillehammer 413 13 496 jon.museth@nina.no Forskningssjef
Myhr, Nina Oslo 452 84 601 Nina.Myhr@nina.no Avdelingsingeniør
Myklebost, Heidi Elin Terrestrisk naturmangfold 930 28 204 heidi.myklebost@nina.no Overingeniør
Myklebust, Norunn Sæther Fellesadministrasjonen 930 24 633 norunn.myklebust@nina.no Administrerende direktør
Myrvold, Knut Marius Lillehammer 920 64 963 knut.myrvold@nina.no Forsker
Mysterud, Atle Terrestrisk økologi 926 53 148 atle.mysterud@ibv.uio.no Vitenskapelig rådgiver
Nilsen, Erlend Birkeland Terrestrisk naturmangfold 414 25 684 erlend.nilsen@nina.no Seniorforsker
Nordén, Björn Oslo 404 60 117 bjorn.norden@nina.no Seniorforsker
Nordén, Jenni Oslo 407 63 536 jenni.norden@nina.no Forsker
Nowell, Megan Sara Oslo 455 05 995 megan.nowell@nina.no Forsker
Nybø, Signe Terrestrisk naturmangfold 906 79 782 signe.nybo@nina.no Forskningssjef
Nygård, Torgeir Terrestrisk økologi 934 66 201 torgeir.nygard@nina.no Seniorforsker
Næsje, Tor Fredrik Laksefisk 934 66 778 tor.nasje@nina.no Seniorforsker
Odden, John Oslo 918 97 175 john.odden@nina.no Seniorforsker
Often, Anders Oslo 454 20 213 anders.often@nina.no Forsker
Olsen, Frank Bjarne Fellesadministrasjonen/Økonomi 952 85 455 frank.olsen@nina.no Spesialrådgiver
Olsen, Siri Lie Oslo 458 54 973 Siri.Lie.Olsen@nina.no Forsker
Olstad, Kjetil Lillehammer 971 20 965 kjetil.olstad@nina.no Forsker
Panzacchi, Manuela Terrestrisk økologi 909 11 097 manuela.panzacchi@nina.no Forsker
Pavòn-Jordàn, Diego Terrestrisk økologi 404 85 250 diego.pavon-jordan@nina.no Postdoktor
Pedersen, Bård Terrestrisk naturmangfold 906 03 468 bard.pedersen@nina.no Forsker
Pedersen, Hans Christian Terrestrisk naturmangfold 934 66 774 hans.pedersen@nina.no Seniorforsker
Pettersen, Kristian Ims 951 40 850 kristian.pettersen@nina.no Avdelingsingeniør
Raunsgard, Astrid Laksefisk 901 71 356 astrid.raunsgard@nina.no Stipendiat
Rauset, Geir Rune Terrestrisk økologi 970 01 920 geir.rauset@nina.no Postdoktor
Ravndal, Ole Ims 452 43 022 ole.ravndal@nina.no Avdelingsingeniør
Reiertsen, Tone Kristin Tromsø 917 89 880 tone.reiertsen@nina.no Forsker
Rikardsen, Audun Tromsø 924 43 354 audun.rikardsen@nfh.uit.no Vitenskapelig rådgiver
Rivrud, Inger Maren Oslo 976 61 659 inger.rivrud@nina.no Forsker
Robertsen, Grethe Akvatisk naturmangfold 984 64 786 grethe.robertsen@nina.no Forsker
Rolandsen, Christer Moe Terrestrisk økologi 416 13 266 christer.rolandsen@nina.no Seniorforsker
Rosten, Carolyn Laksefisk 982 94 121 carolyn.rosten@nina.no Forsker
Rosvold, Jørgen Terrestrisk naturmangfold 952 79 789 jorgen.rosvold@nina.no Ass. forskningssjef
Ruano, Monica Montalvan Fellesadministrasjonen/Miljødata 473 72 171 monica.ruano@nina.no Overingeniør-IT
Rusch, Graciela Monica Terrestrisk naturmangfold 930 08 503 graciela.rusch@nina.no Seniorforsker
Ruud, Audun Oslo 992 33 969 audun.ruud@nina.no Seniorforsker
Rybråten, Stine Lillehammer 482 46 480 stine.rybraten@nina.no Forsker
Rød-Eriksen, Lars Terrestrisk økologi 977 27 471 lars.rod-eriksen@nina.no Stipendiat
Rønning, Bente Terrestrisk økologi 906 72 841 bente.ronning@nina.no Ass. forskningssjef
Saksgård, Laila M. Laksefisk 959 91 942 laila.saksgard@nina.no Overingeniør
Saksgård, Randi J. Akvatisk naturmangfold 996 90 501 randi.saksgard@nina.no Overingeniør
Sandercock, Brett K. Terrestrisk økologi 452 16 480 brett.sandercock@nina.no Seniorforsker
Sandlund, Odd Terje Akvatisk naturmangfold 926 06 683 odd.sandlund@nina.no Seniorforsker
Sandvik, Hanno Akvatisk naturmangfold 948 13 665 hanno.sandvik@nina.no Forsker
Schartau, Ann Kristin Oslo 934 39 548 ann.schartau@nina.no Seniorforsker
Selvaag, Sofie Kjendlie Lillehammer 464 25 187 sofie.selvaag@nina.no Avdelingsingeniør
Setsaas, Trine Hay Terrestrisk naturmangfold 951 51 654 trine.hay.setsaas@nina.no Rådgiver
Silva, Ana Margarida Ferreira Teixeira da Akvatisk naturmangfold 455 03 711 ana.silva@nina.no Forsker
Singsaas, Frode Thomassen Fellesadministrasjonen/Biblioteket 994 40 044 frode.singsaas@nina.no Bibliotekar
Sivertsen, Kari Fellesadministrasjonen/Kommunikasjon 906 80 701 kari.sivertsen@nina.no Grafisk formgiver
Sivertsgård, Rolf Akvatisk naturmangfold 915 92 719 rolf.sivertsgard@nina.no Overingeniør
Sjaastad, Stein Helge Fellesadministrasjonen/Datahjelp 482 98 700 stein.sjaastad@nina.no Overingeniør-IT
Skarpaas, Olav Oslo 992 94 394 Olav.Skarpaas@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Skogen, Ketil Oslo 911 81 440 ketil.skogen@nina.no Seniorforsker
Skoglund, Sigrid Østrem Akvatisk naturmangfold 907 86 798 sigrid.skoglund@nina.no Avdelingsingeniør
Skår, Margrete Lillehammer 992 27 584 margrete.skar@nina.no
Solberg, Erling Johan Terrestrisk økologi 934 66 772 erling.solberg@nina.no Seniorforsker
Solberg, Ingrid Akvatisk naturmangfold 980 52 913 ingrid.solberg@nina.no Forsker
Solberg, Øystein Fellesadministrasjonen/Miljødata 936 93 040 oystein.solberg@nina.no Overingeniør-IT
Solem, Mai Irene Terrestrisk økologi 958 64 509 mai.solem@nina.no Avdelingsingeniør
Solem, Øyvind Laksefisk 926 46 601 oyvind.solem@nina.no Forsker
Solli, Britt Tromsø 917 71 844 britt.solli@nina.no Avdelingskonsulent
Spets, Merethe Hagen Akvatisk naturmangfold 959 29 662 merethe.spets@nina.no Overingeniør
Stabbetorp, Odd Egil Oslo 916 61 120 odd.stabbetorp@nina.no Seniorforsker
Stange, Erik Lillehammer 458 72 737 erik.stange@nina.no Forsker
Staverløkk, Arnstein Terrestrisk naturmangfold 911 14 140 arnstein.staverlokk@nina.no Overingeniør
Stien, Audun Tromsø 905 50 539 audun.stien@nina.no Seniorforsker
Stien, Jennifer Tromsø 975 95 585 jennifer.stien@nina.no Forsker
Stokke, Bård Gunnar Terrestrisk økologi 467 83 009 bard.stokke@nina.no Seniorforsker
Stokke, Sigbjørn Terrestrisk økologi 902 70 350 sigbjorn.stokke@nina.no Forsker
Stokmo, Jan Arne Terrestrisk avdeling 905 99 670 jan.arne.stokmo@nina.no Kommunikasjonsrådgiver
Strand, Olav Terrestrisk økologi 948 25 002 olav.strand@nina.no Forsker
Strøm, John Fredrik Tromsø john.strom@nina.no Forsker
Støen, Ole-Gunnar Oslo 971 19 945 ole.stoen@nina.no Seniorforsker
Sundt-Hansen, Line Elisabeth Akvatisk naturmangfold 984 21 195 line.sundt-hansen@nina.no Forsker
Svendsen, Siri Aftret Fellesadministrasjonen/Økonomi 913 42 860 siri.svendsen@nina.no Personalkonsulent
Svenning, Martin Arne Tromsø 934 66 725 martin.svenning@nina.no Seniorforsker
Sverdrup-Thygeson, Anne Oslo 975 92 155 anne.sverdrup-thygeson@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Sydenham, Markus A.K. Oslo 944 23 661 markus.sydenham@nina.no Forsker
Systad, Geir Helge Bergen 924 40 029 geir.systad@nina.no Forsker
Syverhuset, Anne Olga Fellesadministrasjonen/Kommunikasjon 975 47 775 anne.syverhuset@nina.no Kommunikasjonsrådgiver
Sæther, Bernt Erik Terrestrisk økologi 735 90 584 bernt-erik.sather@bio.ntnu.no Vitenskapelig rådgiver
Sæther, Siri Aashaug Fellesadministrasjonen/Biblioteket 926 48 479 siri.sather@nina.no Administrativleder Bibliotek
Tallian, Aimee Grace Terrestrisk økologi 413 77 198 aimee.tallian@nina.no Postdoktor
Tarroux, Arnaud Tromsø 456 90 959 arnaud.tarroux@nina.no Forsker
Taugbøl, Annette Lillehammer 913 16 810 annette.taugbol@nina.no Forsker
Teien, Kristin Thorsrud Oslo 930 06 805 kristin.teien@nina.no Forskningssjef
Thomassen, Jørn Terrestrisk økologi 926 44 481 jorn.thomassen@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Thorsen, Neri Horntvedt Oslo 994 44 509 neri.thorsen@nina.no Stipendiat
Thorstad, Eva Bonsak Laksefisk 916 61 130 eva.thorstad@nina.no Forsker
Tingstad, Kirsten Margrethe Kvam Lillehammer 954 37 667 margrethe.tingstad@nina.no Avd.konsulent/EU-Rådgiver
Tingstad, Lise Terrestrisk naturmangfold 909 90 942 lise.tingstad@nina.no Forsker
Tombre, Ingunn Tromsø 934 66 723 ingunn.tombre@nina.no Seniorforsker
Tovmo, Mari Terrestrisk avdeling 977 31 679 mari.tovmo@nina.no Overingeniør
Tveraa, Torkild Tromsø 934 66 722 torkild.tveraa@nina.no Seniorforsker
Tømmervik, Hans Anders Tromsø 404 93 067 hans.tommervik@nina.no Seniorforsker
Tømmerås, Bjørn Åge Bergen 975 57 111 bjorn.tommeras@nina.no Forskningssjef
Töpper, Joachim Paul Bergen 402 84 633 joachim.topper@nina.no Forsker
Ugedal, Ola Akvatisk naturmangfold 406 18 589 ola.ugedal@nina.no Seniorforsker
Uglem, Ingebrigt Laksefisk 934 66 210 ingebrigt.uglem@nina.no Forskningssjef
Ulvan, Eva Marita Laksefisk 994 09 296 eva.ulvan@nina.no Overingeniør
Ulvund, Kristine R. Terrestrisk økologi 415 59 588 kristine.ulvund@nina.no Overingeniør
Utaaker, Kjersti Selstad Terrestrisk økologi 414 96 268 kjersti.utaaker@nina.no Postdoktor
Van Dijk, Jiska Joanneke Terrestrisk naturmangfold 993 93 148 jiska.van.dijk@nina.no Forsker
Van Moorter, Bram Terrestrisk naturmangfold 903 68 664 bram.van.moorter@nina.no Forsker
Vang, Roald Fellesadministrasjonen/Miljødata 911 38 256 roald.vang@nina.no Seksjonsleder
Varpe, Øystein Bergen oystein.varpe@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Veiberg, Vebjørn Terrestrisk økologi 957 00 510 vebjorn.veiberg@nina.no Seniorforsker
Venter, Alexander Samuel Oslo 413 70 947 alexander.venter@nina.no Forsker
Vistad, Odd Inge Lillehammer 934 66 709 odd.inge.vistad@nina.no Seniorforsker
Wacker, Sebastian Akvatisk naturmangfold 402 83 798 Sebastian.Wacker@nina.no Forsker
Walseng, Bjørn Oslo 405 53 817 bjorn.walseng@nina.no Forsker
Westergaard, Kristine Bakke Terrestrisk naturmangfold 980 72 974 kristine.westergaard@nina.no Forsker
Wold, Line Camilla Lillehammer 400 18 889 line.wold@nina.no Forsker
Ytrehus, Bjørnar Terrestrisk økologi 976 41 431 bjornar.ytrehus@nina.no Seniorforsker
Ødegaard, Frode Terrestrisk naturmangfold 994 09 578 frode.odegaard@nina.no Vitenskapelig rådgiver
Øian, Hogne Lillehammer 406 06 317 hogne.oian@nina.no Forsker
Økland, Finn Laksefisk 934 66 795 finn.okland@nina.no Forsker
Østborg, Gunnel Marie Laksefisk 950 31 099 gunnel.ostborg@nina.no Avdelingsingeniør
Øyangen, Gurli Fellesadministrasjonen/Økonomi 414 20 433 gurli.oyangen@nina.no Lønningskonsulent
Aagaard, Stein Erik Fellesadministrasjonen/Økonomi 416 45 859 stein.aagaard@nina.no Økonomisjef
Aanonli, Monica Fellesadministrasjonen/Økonomi 481 81 094 monica.aanonli@nina.no Controller
Aarrestad, Per Arild Bergen 934 66 748 per.aarrestad@nina.no Forskningssjef
Aas, Øystein Lillehammer 934 66 710 oystein.aas@nina.no Ass. forskningssjef
Åström, Jens Terrestrisk naturmangfold 406 34 121 jens.astrom@nina.no Forsker
Åström, Sandra Charlotte Helene Terrestrisk naturmangfold 412 07 869 sandra.astrom@nina.no Forsker