Ansattinformasjon

Vebjørn Veiberg
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 957 00 510
  E-post: vebjorn.veiberg@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Bestandsøkologi, hjortevilt (hjort, svalbardrein), bestandsovervåking, livshistorestrategier, tannslitasje, aldersbestemming, beiteskadeproblematikk, lokal forvaltning, klimaeffekter

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
  • Bestandsovervåking av hjortevilt.
  • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
  • Økologiske effekter av klimaendringer.
  • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Vebjørn Veiberg

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: