Ansattinformasjon

Karl Øystein Gjelland
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 975 09 801
  E-post: karl.gjelland@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: