Ansattinformasjon

Ola Håvard Diserud
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 932 18 823
  E-post: ola.diserud@nina.no
 Arbeidssted:  NINA laksefisk

Kunnskapsområde

Statistiske metoder og modellering, multivariat analyse, forsøksplanlegging, overvåkingsmetodikk, bestandsestimering, populasjonsdynamikk, biologisk mangfold, abundansemodeller og samfunnsstruktur, livshistoriemodellering for laks.

Nøkkelkvalifikasjoner

Anvendt statistisk modellering, multivariat analyse, interaksjoner mellom havbruk og vill laksefisk, biologisk mangfold, populasjon og samfunnsdynamikk.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Ola Håvard Diserud

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: