Ansattinformasjon

Norunn Sæther Myklebust
Stilling:    Administrerende direktør

  Telefon: +47 930 24 633
  E-post: norunn.myklebust@nina.no
 Arbeidssted:  Adm.dir.kontor

Nøkkelkvalifikasjoner

Ledelse, forskningsstrategisk arbeid, administrasjon, naturforvaltning.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Norunn Sæther Myklebust

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: