Forskning og utredning

Forskning og utredning

NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Stikkord for forskningen er kvalitet og relevans, samarbeid, tverrfaglighet og økosystemtilnærming

Stikkord for NINAs forskning er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Foto © Kari Sivertsen/NINA.

Offentlig forvaltning, næringsliv og industri, samt Norges forskningsråd og EU, er blant NINAs oppdragsgivere og finansieringskilder.