Kart og data

Databaser og karttjenester i NINA

Blant NINAs hovedaktiviteter inngår registrering, kvalitetssikring og presentasjon av data fra naturen. De presenteres ofte som tidsserier eller på kart etter geografisk inndeling.

Du kan søke i metadata eller laste ned data i NINAs dataportal

Kart over Norge

Karttjenester

NINA samarbeider med Norge Digitalt om karttjenester. En del av NINAs karttjenester vil også publiseres der. 

Her vil du finne alle WMS-tjenester fra NINA samlet på ett sted

Artskart

NINA leverer et antall datasett til Artsdatabanken og GBIF-Norge sin Artskart-tjeneste.
Her kan du søke på arter, vise i kart og også laste ned data.

NINA-data i GBIF

 

Data fra NINA

  • team-1 Dyreposisjoner Følg elg, villrein og gaupe på sin vandring ved hjelp av GPS og SMS!
  • team-2 Viltkamera Se bilder og video fra gaupe og andre arter som er fotografert ved hjelp av viltkamera.
  • team-3 Hønsefuglportalen Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl.
  • team-4 TOV-E Fugletaksering Det nasjonale nettverket for overvåking av terrestriske hekkefugler.
  • team-5 SEAPOP Overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler.
  • team-6 Reinbase.no Nasjonalt program for overvåking og beregning av produksjon og tap i reindriften som følge av fredet rovvilt og ressursbegrensning.
  • team-7 CEDREN Senter for miljødesign av fornybar energi.
  • team-8 Policymix Assessing the role of economic instruments in policy mixes for biodiversity conservation and ecosystem services provision.
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema