Sæterfjellet avlsstasjon

Sæterfjellet avlsstasjon

Sæterfjellet avlsstasjon på Oppdal ble oppført høsten 2005 som et ledd i avlsprogrammet for fjellrev. Fjellrevvalper herfra blir satt ut i naturen i områder der fjellreven har forsvunnet eller er fåtallig.

Fjellrevvalper på Sæterfjellet avlsstasjon. Foto Arild Landa © NINA. Fjellrevvalper på Sæterfjellet avlsstasjon. Foto Arild Landa © NINA.

Det norske avlsprogrammet for fjellrev har utviklet metoder for avl i fangenskap og utsetting av fjellrevvalper.

Sæterfjellet avlsstasjon ble oppført i 2005 i et naturlig fjellrevterreng i høyfjellet på Oppdal. Avlsparene bor i hver sin innhegning, på størrelse med en halv fotballbane. Hvert hegn har to kunstige hi og flere steinurer som gir skjul og klatremuligheter. Revene fores med våtfôr som benyttes i farmrevindustrien, tørrfôr av typen som benyttes til hunder og i tillegg fallvilt av hjortevilt. Stasjonen har kapasitet til å huse åtte fjellrevpar.

Hvert år produseres 40–60 valper for utsetting, noe som gir et betydelig bidrag til den ville fjellrevbestanden. Avlsprogrammet fungerer også som en buffer mot tap av genetisk variasjon. Avlsparene er hentet som valper fra alle restbestandene av fjellrev, og gjenspeiler hele den genetiske variasjonen hos fjellrev i Skandinavia. Planmessig utsetting vil derfor også bidra til å øke genetisk utveksling og motvirke genetisk isolasjon.

Hver høst og vinter settes det ut valper i områder der fjellreven enten er utdødd eller fåtallig. Valpene utrustes med et kunstig hi og fôringsautomater som de kjenner godt fra stasjonen. Valpenes videre skjebne følges ved hjelp av chiplesere, DNA fra ekskrementer og automatiske kamera ved fôrautomatene. De siste års resultater gir all grunn til optimisme.

I perioden 2006–2011 er det født 217 valper i stasjonen som er satt ut i henholdsvis Saltfjellet–Junkeren i Nordland, Sylane og Dovrefjell, Knutshø i Sør-Trøndelag–Oppland og Finse i Hordaland. Omtrent halvparten har klart seg gjennom sitt første leveår, og det er langt flere enn forventet. Minst sju utsatte rever har vandret til svenske fjellområder og fått valper. Og 11 ynglinger i det fri på Dovrefjell i 2011 viser at det er mulig å reetablere bestander.

Kontakt