NINA Bergen

NINA Bergen forsker på plante- og dyrelivet i Norge, både på land og i vann. Kyst- og landskapsøkologi, fra hav til fjell, er en sentral dimensjon for oss og for den utvidede vestlandsregionen som vi har ekstra interesse og ansvar for.

""

Fra venstre: Per Arild Aarrestad, Rakel Blaalid, Joachim Paul  Töpper, Geir Systad og Arild Landa. Foto NINA. ​

Et viktig grunnlag for forskningen er å forstå hvordan økologiske prosesser varierer i tid og rom, særlig koblinger mellom organismer og økosystemer, og hvordan disse påvirkes av dagens mange miljøendringer. Våre bidrag til nasjonal og internasjonal forskning er også utgangspunkt for oppdrag og rådgivning for statlig, regional og lokal forvaltning og for næringslivet. For tiden har NINA Bergen prosjekter innen en rekke organismegrupper, så som oter, fjellrev, sjøfugl, insekter og en rekke sopp og plantegrupper.

Hvem er vi

Per Arild Aarrestad

Forskningssjef Bergen

Telefon: 934 66 748
E-post: per.aarrestad@nina.no
Vis detaljer
 

Rakel Blaalid

Forsker

Telefon: 454 57 585
E-post: rakel.blaalid@nina.no
Vis detaljer
 

Arild Breistøl

Avdelingsingeniør

Telefon: 930 31 521
E-post: arild.breistol@nina.no
Vis detaljer
 

Joseph Chipperfield

Forsker

Telefon: 900 46 829
E-post: joseph.chipperfield@nina.no
Vis detaljer
 

Mari Jokerud

Forsker

Telefon: 970 83 099
E-post: mari.jokerud@nina.no
Vis detaljer
 

Arild Magne Landa

Seniorforsker

Telefon: 930 87 930
E-post: arild.landa@nina.no
Vis detaljer
 

Geir Helge Systad

Forsker

Telefon: 924 40 029
E-post: geir.systad@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørn Åge Tømmerås

Forskningssjef Bergen

Telefon: 975 57 111
E-post: bjorn.tommeras@nina.no
Vis detaljer
 

Joachim Paul Töpper

Forsker

Telefon: 402 84 633
E-post: joachim.topper@nina.no
Vis detaljer
 

Øystein Varpe

Vitenskapelig rådgiver


E-post: oystein.varpe@nina.no
Vis detaljer
 

NINA Bergen


Thormøhlensgate 55
5008 Bergen

 firmapost@nina.no
  73 80 14 00

Research director: Per Arild Aarrestad