Terrestrisk økologi

Svein-Håkon Lorentsen

Forskningssjef Terrestrisk økologi

Telefon: +47 934 66 770
E-post: svein.lorentsen@nina.no
Vis detaljer
 

Bente Rønning

Ass. forskningssjef Terrestrisk økologi

Telefon: +47 906 72 841
E-post: bente.ronning@nina.no
Vis detaljer
 

Roy Andersen

Overingeniør

Telefon: +47 924 03 331
E-post: roy.andersen@nina.no
Vis detaljer
 

Tycho Anker-Nilssen

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 771
E-post: Tycho.Anker-Nilssen@nina.no
Vis detaljer
 

Ute Bradter

Postdoktor

Telefon: +47 413 54 568
E-post: ute.bradter@nina.no
Vis detaljer
 

Vegard Sandøy Bråthen

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 942 44 858
E-post: vegard.brathen@nina.no
Vis detaljer
 

Signe Christensen-Dalsgaard

Forsker

Telefon: +47 945 42 407
E-post: signe.dalsgaard@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Dehnhard

Forsker

Telefon: +47 413 52 042
E-post: nina.dehnhard@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Elisabeth Eide

Seniorforsker

Telefon: +47 957 04 383
E-post: nina.eide@nina.no
Vis detaljer
 

Arne Follestad

Forsker

Telefon: +47 934 66 704
E-post: arne.follestad@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Ove Gjershaug

Seniorforsker

Telefon: +47 464 18 141
E-post: jan.gjershaug@nina.no
Vis detaljer
 

Øyvind Hamre

Overingeniør

Telefon: +47 909 82 521
E-post: oyvind.hamre@nina.no
Vis detaljer
 

Morten Heim

Overingeniør

Telefon: +47 466 68 001
E-post: morten.heim@nina.no
Vis detaljer
 

Aniko Hildebrand

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 986 23 042
E-post: aniko.hildebrand@nina.no
Vis detaljer
 

Oddmund Kleven

Forsker

Telefon: +47 416 69 452
E-post: oddmund.kleven@nina.no
Vis detaljer
 

John Atle Kålås

Seniorforsker

Telefon: +47 922 91 437
E-post: john.kalas@nina.no
Vis detaljer
 

Magdalene Langset

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 452 65 859
E-post: magdalene.langset@nina.no
Vis detaljer
 

Jenny Mattisson

Forsker

Telefon: +47 404 52 829
E-post: jenny.mattisson@nina.no
Vis detaljer
 

Roelof Frans May

Seniorforsker

Telefon: +47 957 85 995
E-post: roel.may@nina.no
Vis detaljer
 

Roger Meås

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 411 29 478
E-post: roger.meas@nina.no
Vis detaljer
 

Andrea L. Miller

Forsker

Telefon: +47 930 35 324
E-post: andrea.miller@nina.no
Vis detaljer
 

Børge Moe

Seniorforsker

Telefon: +47 988 11 620
E-post: borge.moe@nina.no
Vis detaljer
 

Atle Mysterud

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 926 53 148
E-post: atle.mysterud@ibv.uio.no
Vis detaljer
 

Torgeir Nygård

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 201
E-post: torgeir.nygard@nina.no
Vis detaljer
 

Manuela Panzacchi

Forsker

Telefon: +47 909 11 097
E-post: manuela.panzacchi@nina.no
Vis detaljer
 

Diego Pavòn-Jordàn

Postdoktor

Telefon: +47 404 85 250
E-post: diego.pavon-jordan@nina.no
Vis detaljer
 

Geir Rune Rauset

Postdoktor

Telefon: +47 970 01 920
E-post: geir.rauset@nina.no
Vis detaljer
 

Christer Moe Rolandsen

Seniorforsker

Telefon: +47 416 13 266
E-post: christer.rolandsen@nina.no
Vis detaljer
 

Brett K. Sandercock

Seniorforsker

Telefon: +47 452 16 480
E-post: brett.sandercock@nina.no
Vis detaljer
 

Erling Johan Solberg

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 772
E-post: erling.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Mai Irene Solem

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 958 64 509
E-post: mai.solem@nina.no
Vis detaljer
 

Sigbjørn Stokke

Forsker

Telefon: +47 902 70 350
E-post: sigbjorn.stokke@nina.no
Vis detaljer
 

Bård Gunnar Stokke

Seniorforsker

Telefon: +47 467 83 009
E-post: bard.stokke@nina.no
Vis detaljer
 

Olav Strand

Forsker

Telefon: +47 948 25 002
E-post: olav.strand@nina.no
Vis detaljer
 

Bernt Erik Sæther

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 735 90 584
E-post: bernt-erik.sather@bio.ntnu.no
Vis detaljer
 

Aimee Grace Tallian

Postdoktor

Telefon: +47 413 77 198
E-post: aimee.tallian@nina.no
Vis detaljer
 

Jørn Thomassen

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 926 44 481
E-post: jorn.thomassen@nina.no
Vis detaljer
 

Kristine R. Ulvund

Overingeniør

Telefon: +47 415 59 588
E-post: kristine.ulvund@nina.no
Vis detaljer
 

Kjersti Selstad Utaaker

Postdoktor

Telefon: +47 414 96 268
E-post: kjersti.utaaker@nina.no
Vis detaljer
 

Vebjørn Veiberg

Seniorforsker

Telefon: +47 957 00 510
E-post: vebjorn.veiberg@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørnar Ytrehus

Seniorforsker

Telefon: +47 976 41 431
E-post: bjornar.ytrehus@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01