NINAs historie

NINAs historie

Stortinget vedtok å opprette NINA som stiftelse i 1988, ved at forskningsavdelingen i Direktoratet for Naturforvalting ble organisert sammen med daværende NAVFs program for anvendt økologisk forskning, Økoforsk. På denne måten ble en nesten 150 år lang tradisjon i norsk vilt – og fiskeforskning videreført. 

  • NINA-huset i Trondheim