NINAs ledelse

NINAs ledelse

Norunn Sæther  Myklebust

Administrerende direktør

Telefon: 930 24 633
E-post: norunn.myklebust@nina.no
Vis detaljer
 

Cathrine  Henaug

Forskningssjef Tromsø

Telefon: 928 20 753
E-post: cathrine.henaug@nina.no
Vis detaljer
 

Jon  Museth

Forskningssjef Lillehammer

Telefon: 413 13 496
E-post: jon.museth@nina.no
Vis detaljer
 

Erik  Framstad

Forskningssjef Oslo

Telefon: 406 31 752
E-post: erik.framstad@nina.no
Vis detaljer
 

Per Arild  Aarrestad

Forskningssjef Bergen

Telefon: 934 66 748
E-post: per.aarrestad@nina.no
Vis detaljer
 

Kjetil  Hindar

Forskningssjef Akvatisk, Faggruppe Vill laksefisk

Telefon: 934 66 746
E-post: kjetil.hindar@nina.no
Vis detaljer
 

Ingeborg Palm  Helland

Forskningssjef Akvatisk, Faggruppe Vannkraft og klima

Telefon: 976 54 820
E-post: ingeborg.helland@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Fredrik  Næsje

Forskningssjef Akvatisk, Faggruppe Havbruk og kyst

Telefon: 934 66 778
E-post: tor.nasje@nina.no
Vis detaljer
 

Ingebrigt  Uglem

Forskningssjef Akvatisk, Ferskvannsøkologi

Telefon: 934 66 210
E-post: ingebrigt.uglem@nina.no
Vis detaljer
 

Inga Elise  Bruteig

Forskningssjef Terrestrisk

Telefon: 936 58 999
E-post: inga.bruteig@nina.no
Vis detaljer
 

Signe  Nybø

Forskningssjef Terrestrisk

Telefon: 906 79 782
E-post: signe.nybo@nina.no
Vis detaljer
 

Svein-Håkon  Lorentsen

Forskningssjef Terrestrisk

Telefon: 934 66 770
E-post: svein.lorentsen@nina.no
Vis detaljer
 

Morten  Kjørstad

Forskningssjef Terrestrisk

Telefon: 977 30 830
E-post: morten.kjorstad@nina.no
Vis detaljer
 

Øystein  Aas

Leder, NINA Samfunn

Telefon: 934 66 710
E-post: oystein.aas@nina.no
Vis detaljer
 

Stein Erik  Aagaard

Økonomisjef

Telefon: 416 45 859
E-post: stein.aagaard@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørg  Bruset

Kommunikasjonssjef

Telefon: 900 12 763
E-post: bjorg.bruset@nina.no
Vis detaljer
 

Jonas  Kindberg

Leder, Rovdata

Telefon: 404 51 540
E-post: jonas.kindberg@nina.no
Vis detaljer
 

Roald  Vang

Leder, Miljødata

Telefon: 911 38 256
E-post: roald.vang@nina.no
Vis detaljer