Arealsats

Arealsats

Bærekraftige landskap 

Arealsatsen skal stimulere til landskapsøkologisk forskning som fremmer bærekraftige landskap og støtter bærekraftig arealplanlegging. En økt forståelse av drivere til ulike endringsprosesser og konsekvensene for landskapet, bidrar til løsninger som fremmer bærekraftig arealplanlegging. 

Siden landskapsøkologi ser for seg landskapet som resultatet av de komplekse forholdene mellom mennesker og naturen, gir det en nyttig og tverrfaglig rammeverk for bærekraftsvitenskap. Landskapstilnærminger fokuserer på det sosial-økologiske samspillet til samstyring, planlegging og forvaltning av arealer samt ivaretar biomangfoldet og velfungerende økosystemer. Landskapsøkologi tilbyr dermed en systemtilnærming som er løsningsorientert og kan lette samfunnsendringer mot bærekraft.

Sentrale utfordringer som satsen legger vekt på er integrering av sosiale og økologiske mekanismer, tilnærminger for samstyring av landskap, kobling av flere skalanivåer i planlegging og forvaltning, anvendelse av landskapsdesign for å foreslå bærekraftige løsninger, og fremme anvendbarhet av forskningen i praksis. Innenfor dette landskapsbærekraft-konseptet er det aktuelt å se nærmere på sosio-økologiske nettverk, landskapsgoder, samlet belastning, elvelandskap og praktisk design.


Kontakt

Satsleder: Roel May

Nestleder: Line Elisabeth Sundt-Hansen

Strategiske satsinger

NINAs strategiske satsinger skal stimulere til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder, i tråd med behov signalisert fra forvaltning, nærings- og samfunnsliv. 


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: