Reindrift og rovvilt

På disse sidene finner du informasjon om NINAs prosjekter knyttet til reindrift og rovvilt. Det overordnede målet er å framstille kunnskap om hvilke forhold som påvirker produksjon og tap innen reindriften. Kunnskapen som genereres er ment å kunne gi et felles beslutningsgrunnlag for både forvaltningen og næringen.

Kalvingstrekk