Publikasjon

Tittel Innføringskurs i EndNote6
Undertittel
Forfattere Nygård, T.
År 2002
Kilde . NINA, Trondheim.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no