Publikasjon

Tittel Metal dynamics in an Antarctic food chain.
Undertittel
Forfattere Nygård, T., Lie , E., Røv, N. & Steinnes , E.
År 2001
Kilde Marine Pollution Bulletin 42(7): 598-602.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no