Publikasjon

Tittel Organochlorines in egg samples from Norwegian birds of prey: Congener-, isomer- and enantiomer specific considerations
Undertittel
Forfattere Herzke , D., Kallenborn , R. & Nygård, T.
År 2002
Kilde Science of the Total Environment 291: 59-71.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no